Foto: Magnus Aronson/Ikon

Kyrkvaktmästare

Kyrkvaktmästarna möter du i samband med gudstjänster och förrättningar där de sköter ljud och ljus. De ansvarar även för den praktiska skötseln av kyrkor och andra lokaler. De ser till så att både inom- och utomhusmiljöer är inbjudande och välkomnande.