Foto: Anders Alm

Sörbyakyrkan

Sörbyakyrkan är en samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan.

Under rubriken ”Sommaren i Nederluleå församling” nedan hittar du sommarens verksamhet i kyrkor, byar och skärgård. 
Du hittar även information på sidan Gudstjänster och program

Har du önskemål om dop eller vigsel kontakta församlingsexpeditionen, 0920-27 70 00. 

Sommaren i Nederluleå församling

Juni, juli och augusti 2024.

Sörbyakyrkan ligger i byn Antnäs och är församlingens nyaste kyrka. Den invigdes den 26 januari 1995.

Altartavlan kommer från EFS bönhus i Antnäs och är en målning av H Hofman och M Hammarström. Dopfunten är i bok med dopskål i glas från 1995. Kyrkklockan väger 200 kg och har tonen D 2. Den är tillverkad 1994 och har inskriptionen "Lova Herren min själ".

Sörbyakyrkan är en av fem stadsdelskyrkor i Nederluleå församling. Men Sörbyakyrkan är speciell eftersom den är en samarbetskyrka där Svenska kyrkan och en missionsförening inom EFS (Evangeliska Fosterlands Stiftelsen) tillsammans driver verksamheten. Samarbetet mellan EFS och Nederluleå församling i "sörbyarna" har pågått sedan 1979 även om inte Sörbyakyrkan stått på plats längre än sedan januari 1995.
I maj 2005 skrevs ett förnyat samarbetsavtal mellan EFS-föreningen och Nederluleå församling.

"Sörbyakyrkan vill vara en gemenskap och växtplats med Gud i centrum för alla åldrar:
där alla välkomnas, blir sedda och bekräftade för dem de är
där alla som vill är med på sina villkor
där alla ska ha möjlighet att finna, förankra och fördjupa en tro på Jesus Kristus
där alla som vill ska få hjälp att finna former för delaktighet och engagemang utifrån de gåvor som Gud utrustat dem med.
där EFS har en betydande roll".
(ur Sörbyakyrkans handlingsplan)