Vuxenkörer

Körsång är sång till hälsa. Välkommen till våra vuxenkörer. I församlingen finns även en kammarorkester.

Nederluleå kyrka

Nederluleå kyrkokör, tisdagar kl. 19-21.30, Petrigården. Start 5 september.

Nederluleå Chorus Emeritus, torsdagar kl.10-12, Petrigården. Seniorkör för erfarna körsångare. Start 14 september.

Gammelstads kammarorkester består av ideella musiker, framförallt stråkmusiker men även blåsare, som på fritiden vill musicera tillsammans. För mer info kontakta Andreas Söderberg.

Kontakt: Andreas Söderberg, 0920-27 70 35 

Porsökyrkan

Sångfåglarna, tisdagar kl. 13. Körsång för glädje och hälsa! Kaffe serveras efteråt. Möjlighet att tända ljus. Start 5 september.

Kontakt: Maria Hjalmarsson, 0920-27 70 86. 

Sörbyakyrkan

Sörmony, från psalmsång till gospel, torsdagar kl. 18.30-20.30. Start 7 september. 

Kontakt: Hans Johansson, 0920-27 70 64 

Seniorkör för erfarna körsångare

Nederluleå Chorus Emeritus startar den14 september!