Vuxenkörer

Körsång är sång till hälsa. Välkommen till våra vuxenkörer. I församlingen finns även en kammarorkester.

Nederluleå kyrka

Nederluleå kyrkokör, tisdagar kl. 19-21.30, Petrigården. Start 5 september.

Nederluleå Chorus Emeritus, torsdagar kl.10-12, Petrigården. Seniorkör för erfarna körsångare. Start 14 september.
Läs mer: Seniorkör för erfarna körsångare

Gammelstads kammarorkester består av ideella musiker, framförallt stråkmusiker men även blåsare, som på fritiden vill musicera tillsammans. För mer info kontakta Andreas Söderberg.

Kontakt: Andreas Söderberg, 0920-27 70 35 

Bergnäskyrkan

Projektkör - för dig som vill sjunga julsånger! Start tisdag 9 november kl. 18.30-20.30. Vi övar fem tisdagar. Ingen tidigare erfarenhet krävs. 
Läs mer: Projektkör

Porsökyrkan

Sångfåglarna, tisdagar kl. 13. Körsång för glädje och hälsa! Kaffe serveras efteråt. Möjlighet att tända ljus. Start 5 september.

Kontakt: Maria Hjalmarsson, 0920-27 70 86. 

Sörbyakyrkan

Sörmony, från psalmsång till gospel, torsdagar kl. 18.30-20.30. Start 7 september. 

Kontakt: Hans Johansson, 0920-27 70 64 

Seniorkör för erfarna körsångare

Nederluleå Chorus Emeritus