Vuxenkörer

Körsång är sång till hälsa. Välkommen till våra vuxenkörer. I församlingen finns även en kammarorkester.

Nederluleå kyrka

Nederluleå kyrkokör, tisdagar kl. 19-21.30, Petrigården. 

Gammelstads kammarorkester består av ideella musiker, framförallt stråkmusiker men även blåsare, som på fritiden vill musicera tillsammans. För mer info kontakta Kari Engesnes.

Kontakt: Andreas Söderberg, 0920-27 70 35 (Nederluleå kyrkokör) 
Kari Engesnes, 0920-27 70 36 (Gammelstads kammarorkester och Koralkören).

Porsökyrkan

Sång till hälsa, tisdagar kl. 13. Körsång för glädje och hälsa! Kaffe serveras efteråt. Möjlighet att tända ljus. 
OBS! Våren 2022: Begränsat antal platser. Anmälan till Maria Hjalmarsson 0920-27 70 86.

Stadsökyrkan

Luleå River Choir, från 18 år, torsdagar 17.30-18.30. 

Old Town Gospel Choir, onsdagar kl. 19.00-20.15.

Mariakören, blandad kör, måndagar kl. 19.00-21.00. 

Måndagskören, för daglediga,  jämna veckor kl. 13.00-14.00. 

Bergnäskyrkan

Körprojekt, inställt tills vidare.

Kontakt: Jonas Wassermann, 0920-27 70 68