Foto: Magnus Aronson/IKON

Balla gänget

En grupp för dig med eller utan funktionsnedsättning. Från 15 år.

Vi träffas i Stadsökyrkan i Gammelstad, varannan söndag (udda veckor)
kl. 15.00-16.45.


Varje gång vi träffas gör vi något roligt tillsammans.
Vi avslutar alltid med att tända ljus och sjunga.