Foto: Marita Mörtzell

Vigsel

Att vigas eller få välsignelse över borgerligt äktenskap är ett sätt att offentligt säga ja till varandra och till ett liv tillsammans. Det är en viktig dag och ett minne för livet. Boka vigseltid här!

Boka vigsel

Välkommen att boka en tid för vigsel här på webben.

Vigsel 

I den kyrkliga vigseln tar paret emot Guds välsignelse för sitt gemensamma liv. ”Inför Gud och denna församling” ger makarna varandra sina löften att ”älska varandra tills döden skiljer dem åt”. De som ingått äktenskap genom borgerlig vigsel kan i en gudstjänst ta emot Guds välsignelse för sitt gemensamma liv. Även de par som ingått partnerskap kan efter den 1 november 2009 vigas i en kyrklig vigsel.

En vigsel kan vara en stor tillställning eller en enkel högtid, med bara paret, prästen och två vittnen närvarande. I Nederluleå församling erbjuder vi även drop in-vigsel i Nederluleå kyrka en gång om året. Det innebär att man inte behöver boka tid i förväg.

Vigselgudstjänst

Vigselgudstjänsten i Svenska kyrkan innehåller bibelläsning, bön, ringväxling, parets ja, löften till varandra och välsignelsen. Tillsammans med präst och musiker kan paret komma överens om musik, sång och övrig utformning av vigseln. Vigsel kan förekomma med mässa. 

Före vigseln ska vigselparet ansöka om hindersprövning hos Skatteverket Hindersprövningen klarlägger att det inte finns några hinder för äktenskapet. De två intygen vigselparet får är giltiga i fyra månader och ska skickas in i god tid före vigseln till Nederluleå församling. Utan dessa intyg kan prästen inte genomföra vigseln. De par som ingått partnerskap före den 1 maj 2009 kan om de så önskar ingå äktenskap genom en kyrklig vigsel, de paren behöver då inte ansöka om hindersprövning, det räcker med bevis om partnerskap.

Välsignelse

Välsignelsegudstjänsten är lik vigselgudstjänsten och består av bibelläsning och bön där paret får ta emot Guds välsignelse. Man kan också be över parets ringar och den ger möjlighet att ”inför Gud och denna församling” bekräfta de löften paret har gett varandra vid den borgerliga vigseln. Om man inte redan gjort det har paret möjlighet att växla ringar. Eftersom vigsel redan ingåtts behövs ingen hindersprövning.

Välsignelsegudstjänsten kan göras festlig, i närvaro av släkt och vänner. Den kan också hållas med endast paret och prästen närvarande. I samråd med musiker och präst väljer paret musik, sång och övrig utformning av välsignelsen. 

Bokning

Vigsel/välsignelse i Nederluleå kyrka äger vanligtvis rum på lördagar men det finns även möjlighet att vigas en annan veckodag. Vigsel/välsignelse i någon av församlingens stadsdelskyrkor, bönhus eller i hemmet äger rum efter överenskommelse. Innan vigseln äger rum träffar ni prästen i ett samtal om vigseln och de praktiska detaljerna.

Preliminärbokning av vigsel i Nederluleå församlings kyrkor och kapell bokas via formulär Boka vigsel eller direkt via församlingsexpeditionen. Vi tar emot bokningar tidigast ett år i förväg.

Samtal med prästen

Vigselgudstjänsten eller välsignelsegudstjänsten tar i regel mellan 20 och 25 minuter. Väljer man extra musikinslag (max 2 st) tar det naturligtvis längre tid.
Inför såväl vigsel som välsignelsegudstjänst har paren ett samtal med prästen. Den präst som förrättar vigseln eller välsignelsegudstjänsten tar kontakt med er cirka tio dagar före vigseln eller välsignelsegudstjänsten, för att gå igenom akten både när det gäller innehåll och praktiskt genomförande.

Vi uppmuntrar till delaktighet i vigsel- eller välsignelsegudstjänsten genom att anhöriga och vänner deltar med exempelvis textläsning och förbön. Därigenom får de möjlighet att visa sitt stöd till och samhörighet med paret.

Om ni anlitar någon annan präst för vigseln eller välsignelsegudstjänsten krävs att denne har vigselrätt. Meddela Nederluleå församling dennes namn och tjänsteställe/församling.

Musik

Församlingens musiker står gärna till tjänst med förslag på passande musik. Här kan du lyssna på musiken på Spotify: Musikernas standardrepertoarVid andra musikönskemål kontakta musiker i god tid innan vigseln.

Gunnar Idenstam Birkalåten
Felix Mendelssohn Bröllopsmarsch ur ”En midsommarnattsdröm”
Richard Wagner Bröllopsmarsch ur ”Lohengrin”
Jeremiah Clarke Trumpet Voluntary
Folkmelodi Bröllopsmarsch från Delsbo
Johan Helmich Roman Allegro ur ”Drottningholmsmusiken”
Johann Pachelbel Canon i D
Lars Hollmer Boeves psalm
Kalle Moraeus Underbart
Ted Gärdestad För kärlekens skull
Björn Isfält Ledmotivet från Änglagård Tyvärr finns inte Änglagård på Spotify. Länk till Youtube.

Om prästers vigselrätt och vigselplikt

För Nederluleå församling liksom alla andra församlingar gäller att ingen präst har vigselplikt, däremot vigselrätt. Beslutet innebär att församlingens kyrkoherde ansvarar för att såväl samkönad vigsel som vigsel mellan makar av olika kön kan äga rum i kyrkorna i församlingen.

Vigsel, borgerlig vigsel, ingånget partnerskap

Efter riksdagens beslut våren 2009 angående äktenskapslagstiftningen avskaffades möjligheten för samkönade par att ingå partnerskap. Samtidigt gavs samkönade par möjlighet att ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Efter kyrkomötets beslut, det högsta beslutande organet inom Svenska kyrkan, hösten 2009 så kan också samkönade par ingå äktenskap genom den kyrkliga vigseln i Svenska kyrkans församlingar. Alla par som tidigare ingått borgerligt äktenskap kan begära att få en kyrklig välsignelse över det borgerligt ingångna äktenskapet. De par som ingått partnerskap kan utan hindersprövning begära om att få vigas i Svenska kyrkan.

För vigsel eller välsignelse i Svenska kyrkan krävs medlemskap i Svenska kyrkan av minst en av makarna.

Drop in i Nederluleå församling genom åren (vigslar och dop)

Nederluleå kyrka18 maj 2024: 18 vigslar

Nederluleå kyrka 27 maj 2023: 6 vigslar 

Nederluleå kyrka 4 juni 2022: 14 vigslar

Nederluleå kyrka 22 maj 2021: 13 vigslar

Nederluleå kyrka 30 maj 2020: 8 vigslar

Nederluleå kyrka 8 juni 2019: 15 vigslar och en välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap.

Nederluleå kyrka 26 maj 2018: 7 vigslar, en förnyelse av äktenskapslöften.

Nederluleå kyrka 3 juni 2017: 17 vigslar

Nederluleå kyrka 4 juni 2016: 14 vigslar

Porsökyrkan 16 april 2016: Ett dop

Nederluleå kyrka 13 juni 2015: 10 vigslar

Nederluleå kyrka 14 februari 2015: 10 vigslar, en välsignelse över äktenskapet, fyra dop.  

Avioliittoon vihkiminen / Vigsel

On yksi elämän suurimpia lahjoja löytää ihminen, jonka kanssa voi jakaa arjen ja juhlan, läheisyyden ja luottamuksen.

Liten pojke överlämnar ring på bröllop.

Bröllop

Planerar du och din partner att gifta er? I kyrkan får ni ett välsignat bröllop. Vi berättar om vigselgudstjänsten och hur ni bokar präst och kyrka. Och lite tips om annat att tänka på också.

Vill ni gifta er utomlands?

Ni kan vigas eller bli välsignade (när ni redan gift er borgerligt) i Svenska kyrkan utomlands. Olika regler gäller i olika länder, här får du praktisk information.

Brudkronor att låna utan kostnad

I församlingen finns det två brudkronor att låna utan kostnad. 
Den äldre brudkronan, med hängande löv, är av förgyllt silver och var en gåva till församlingen 1925 av guldsmeden Fritz Olsson, Luleå.
Den nyare brudkronan, också i förgyllt silver, är en gåva till församlingen 2002 av guldsmeden Ingvar Nilsson, Uppsala.

Kontakta församlingsexpeditionen om du vill låna en brudkrona.
Telefon 0920-27 70 00
nederlulea.forsamling@svenskakyrkan.se