Personal

Här hittar du telefonnummer och e-postadresser till anställda i församlingens olika yrkesgrupper.

Präster och diakoner

Behöver du någon att prata med? Här hittar du kontaktuppgifter till församlingens präster och diakoner. De har tystnadsplikt. Samtalen kostar ingenting.

Musiker

Här hittar du kontaktinformation till våra musiker.

Pedagoger

Här hittar du kontaktuppgifter till församlingspedagoger och fritidsledare.

Församlingsvärdar

Kontakta församlingsvärdarna om du har frågor om kyrkkaffe och servering.

Kyrkvaktmästare

Kyrkvaktmästarna möter du i samband med gudstjänster och förrättningar där de sköter ljud och ljus. De ansvarar även för den praktiska skötseln av kyrkor och andra lokaler. De ser till så att både inom- och utomhusmiljöer är inbjudande och välkomnande.