Foto: Sara George Sahba

Bårtäcken

Kostnaderna i samband med en begravning blir ofta högre än man tänkt sig. Ett fullvärdigt alternativ till en kistdekoration är ett bårtäcke.

Tre bårtäcken 

I Nederluleå församling finns det tre bårtäcken som får användas utan kostnad.  

Bårtäcke i Nederluleå kyrka

I Nederluleå kyrka finns det sedan år 2000 ett vackert bårtäcke. Det är en kyrklig inventarie avsedd att användas endast vid avsked i Nederluleå kyrka. Bårtäcket är vävt av textilateljén Guld & Vitt i Sävar, och har designats av Maria Lundström Pedersen, Antnäs.

Så här berättar hon: ”Uppdraget var att framställa ett bårtäcke med hänsyn till kyrkans färger, utan för mycket symboler. Täcket är vävt i ull och lin i naturliga grå-vita nyanser. De grå fälten är vävda så att de svagt antyder ett kors. I ena kortändan finns en grön bård som påminner om det växande livet som fortgår trots döden. I andra änden av täcket finns en röd bård som vill påminna om kärleken. Färgerna harmoniserar med det engelskt röda och blågröna som finns i kyrkan”.

Bilder på bårtäcket i Nederluleå kyrka 

Bårtäcke i Stillhetens kapell

I församlingen finns ett bårtäcke avsett att användas vid begravningsgudstjänster och borgerliga begravningsakter i Stillhetens kapell. Det har designats och vävts av Stinas Damast i Bollnäs. Bårtäcket är vändbart med en mörkare och en ljusare sida. Sidorna är tänkta att motsvara årstiden. Den mörka sidan för vintertid och den ljusa sidan sommartid. 

På bårtäckets kortsidor finns ålderstrappan vävd i kontrasterande färg. Täcket är vävt i lin och ull i en ljus färg samt blågröna nyanser med inslag av guldtrådar. För att skydda bårtäcket placerar man handbuketter i särskilda korgar på täcket och inte direkt på vävnaden. Av samma anledning läggs en mullduk på bårtäcket för det tillfälle då mull öses på kistan. 

Bilder på bårtäcket i Stillhetens kapell 

Bårtäcke för stadsdelskyrkor och andra lokaler

I Nederluleå församling finns även ett bårtäcke avsett för begravningsgudstjänster i stadsdelskyrkorna i församlingen och borgerliga begravningsakter i annan lokal inom vårt förvaltningsområde. Bårtäcket är vändbart och uppsytt av Lovisa Back, Antnäs.

Bilder på bårtäcket för stadsdelskyrkor och andra lokaler