Kyrkorådet i Nederluleå församling 2022-2025

Kyrkorådet är församlingens styrelse och har tillsammans med kyrkoherden ansvar för ledning, samordning och tillsyn inom församlingen.

Kyrkorådet i Nederluleå församling
Övre raden från vänster: Anna-Maria Grönlund, POSK (ersättare), Helena Öberg, S (ersättare), Catarina Grönlund, BA (ordförande), Tore Isaksson, S (ordinarie). Nedre raden från vänster: Nora Nordgren, S (ordinarie), Ann-Sofie Öberg, BA (ersättare), Celina Falk, POSK (ordinarie), Anette Asplund, FK (ersättare), Conny Sundström, KR (ordinarie), Carolina Söderberg, POSK (ordinarie). Saknas på bilden: Anita Johansson Hallin, S (vice ordförande), Eva-Lil Olofsson, S (ordinarie), Elisabeth Johansson Hallin, ViSK (ordinarie), Urban Wikström, C (ordinarie), Agneta Olofsson, ViSK (ersättare). Foto: Viveka Österman, Veken

Kyrkorådet i Nederluleå församling 2022-2025

Här finns kontaktuppgifter till kyrkorådets tio ordinarie ledamöter samt de fem ersättarna. Kyrkoherden är självskriven ledamot i kyrkorådet. 
Kyrkorådets och arbetsutskottets sammanträdestider finns längre ned på sidan.

Ordinarie ledamöter

Anita Johansson Hallin, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (S) vice ordförande
anita.johansson-hallin@svenskakyrkan.se

Tore Isaksson, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (S)
tore.isaksson@svenskakyrkan.se

Eva-Lil Olofsson, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (S)
eva-lil.olofsson@svenskakyrkan.se

Nora Nordgren, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (S)
nora.kemi@svenskakyrkan.se

Celina Falk, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
celina.falk@svenskakyrkan.se

Carolina Söderberg, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
carolina.soderberg@svenskakyrkan.se

Elisabeth Johansson Hallin, Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)
elisabeth.hallin@svenskakyrkan.se 

Catarina Grönlund, Borgerligt alternativ (BorgA) ordförande
catarina.gronlund@svenskakyrkan.se

Conny Sundström, Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR)
conny.sundstrom@svenskakyrkan.se

Urban Wikström, Centerpartiet (C)
urban.wikstrom@svenskakyrkan.se

Ersättare

1 Helena Öberg, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (S)
helena.oberg@svenskakyrkan.se 

2 Anna-Maria Grönlund, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
annamaria.gronlund@svenskakyrkan.se

3 Ann-Sofie Öberg, Borgerligt alternativ (BA)
ann-sofi.oberg@svenskakyrkan.se

4 Agneta Olofsson, Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)
agneta.olofsson2@svenskakyrkan.se

5 Anette Asplund, Frimodig kyrka (FK)
anette.asplund@svenskakyrkan.se

Ersättarna ersätter i första hand ordinarie i sin nomineringsgrupp, och i andra hand i vald ordning.

Sammanträden 2024

Kyrkorådet, tisdagar kl. 17 

23 januari 
12 mars 
23 april 
4 juni 
20 augusti 
17 september 
22 oktober 
10 december 

Arbetsutskottet,tisdagar kl. 13

20 februari 
9 april 
21 maj 
3 september 
8 oktober 
26 november  

Protokoll

Här kan du läsa protokoll från kyrkorådets och kyrkofullmäktiges sammanträden.