Kyrkorådet i Nederluleå församling 2022-2025

Kyrkorådet är församlingens styrelse och har tillsammans med kyrkoherden ansvar för ledning, samordning och tillsyn inom församlingen.

Kyrkorådet i Nederluleå församling
Övre raden från vänster: Anna-Maria Grönlund, POSK (ersättare), Helena Öberg, S (ersättare), Catarina Grönlund, BA (ordförande), Tore Isaksson, S (ordinarie). Nedre raden från vänster: Nora Kemi, S (ordinarie), Ann-Sofie Öberg, BA (ersättare), Celina Falk, POSK (ordinarie), Anette Asplund, FK (ersättare), Conny Sundström, KR (ordinarie), Carolina Söderberg, POSK (ordinarie). Saknas på bilden: Anita Johansson Hallin, S (vice ordförande), Eva-Lil Olofsson, S (ordinarie), Elisabeth Johansson Hallin, ViSK (ordinarie), Urban Wikström, C (ordinarie), Agneta Olofsson, ViSK (ersättare). Foto: Viveka Österman, Veken

Kyrkorådet i Nederluleå församling 2022-2025

Här finns kontaktuppgifter till kyrkorådets tio ordinarie ledamöter samt de fem ersättarna.
Kyrkoherden är självskriven ledamot i kyrkorådet. Nuvarande kyrkoherde är Richard Marklund. 
Kyrkorådets och arbetsutskottets sammanträdestider finns längre ned på sidan.

Ordinarie ledamöter

Anita Johansson Hallin, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (S) vice ordförande
E-post till Anita Johansson Hallin

Tore Isaksson, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (S)
E-post till Tore Isaksson

Eva-Lil Olofsson, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (S)
E-post till Eva-Lil Olofsson 

Nora Kemi, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (S)
E-post till Nora Kemi

Celina Falk, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
E-post till Celina Falk

Carolina Söderberg, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
E-post till Carolina Söderberg

Elisabeth Johansson Hallin, Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)
E-post till Elisabeth Johansson Hallin 

Catarina Grönlund, Borgerligt alternativ (BorgA) ordförande
E-post till Catarina Grönlund

Conny Sundström, Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR)
E-post till Conny Sundström

Urban Wikström, Centerpartiet (C)
E-post till Urban Wikström

Ersättare

1 Helena Öberg, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (S)
E-post till Helena Öberg 

2 Anna-Maria Grönlund, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
E-post till Anna-Maria Grönlund

3 Ann-Sofie Öberg, Borgerligt alternativ (BA)
E-post till Ann-Sofie Öberg

4 Agneta Olofsson, Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)
E-post till Agneta Olofsson 

5 Anette Asplund, Frimodig kyrka (FK)
E-post till Anette Asplund

Ersättarna ersätter i första hand ordinarie i sin nomineringsgrupp, och i andra hand i vald ordning.

Sammanträden 2022

Kyrkorådet 

25 januari kl. 17
1 mars kl. 17
26 april kl. 17
2 juni kl. 12-17
23 augusti kl. 17
20 september kl. 17
18 oktober kl. 17
6 december kl. 17

Arbetsutskottet

Tisdag 15 februari kl.13
Tisdag 29 mars kl. 13
Tisdag 24 maj kl.13
Tisdag 6 september kl. 13
Tisdag 4 oktober kl.13
Tisdag 22 november kl.13

Protokoll

Här kan du läsa protokoll från kyrkorådets och kyrkofullmäktiges sammanträden.