Kyrkorådet i Nederluleå församling 2022-2025

Kyrkorådet är församlingens styrelse och har tillsammans med kyrkoherden ansvar för ledning, samordning och tillsyn inom församlingen.

Kyrkorådet i Nederluleå församling
Övre raden från vänster: Anna-Maria Grönlund, POSK (ersättare), Helena Öberg, S (ersättare), Catarina Grönlund, BA (ordförande), Tore Isaksson, S (ordinarie). Nedre raden från vänster: Nora Nordgren, S (ordinarie), Ann-Sofie Öberg, BA (ersättare), Celina Falk, POSK (ordinarie), Anette Asplund, FK (ersättare), Conny Sundström, KR (ordinarie), Carolina Söderberg, POSK (ordinarie). Saknas på bilden: Anita Johansson Hallin, S (vice ordförande), Eva-Lil Olofsson, S (ordinarie), Elisabeth Johansson Hallin, ViSK (ordinarie), Urban Wikström, C (ordinarie), Agneta Olofsson, ViSK (ersättare). Foto: Viveka Österman, Veken

Kyrkorådet i Nederluleå församling 2022-2025

Här finns kontaktuppgifter till kyrkorådets tio ordinarie ledamöter samt de fem ersättarna.
Kyrkoherden är självskriven ledamot i kyrkorådet. Hans Johansson heter församlingens kyrkoherde.
Kyrkorådets och arbetsutskottets sammanträdestider finns längre ned på sidan.

Ordinarie ledamöter

Anita Johansson Hallin, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (S) vice ordförande
anita.johansson-hallin@svenskakyrkan.se

Tore Isaksson, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (S)
tore.isaksson@svenskakyrkan.se

Eva-Lil Olofsson, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (S)
eva-lil.olofsson@svenskakyrkan.se

Nora Nordgren, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (S)
nora.kemi@svenskakyrkan.se

Celina Falk, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
celina.falk@svenskakyrkan.se

Carolina Söderberg, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
carolina.soderberg@svenskakyrkan.se

Elisabeth Johansson Hallin, Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)
elisabeth.hallin@svenskakyrkan.se 

Catarina Grönlund, Borgerligt alternativ (BorgA) ordförande
catarina.gronlund@svenskakyrkan.se

Conny Sundström, Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR)
conny.sundstrom@svenskakyrkan.se

Urban Wikström, Centerpartiet (C)
urban.wikstrom@svenskakyrkan.se

Ersättare

1 Helena Öberg, Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (S)
helena.oberg@svenskakyrkan.se 

2 Anna-Maria Grönlund, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
annamaria.gronlund@svenskakyrkan.se

3 Ann-Sofie Öberg, Borgerligt alternativ (BA)
ann-sofi.oberg@svenskakyrkan.se

4 Agneta Olofsson, Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)
agneta.olofsson2@svenskakyrkan.se

5 Anette Asplund, Frimodig kyrka (FK)
anette.asplund@svenskakyrkan.se

Ersättarna ersätter i första hand ordinarie i sin nomineringsgrupp, och i andra hand i vald ordning.

Sammanträden 2023

Kyrkorådet 

17 januari kl. 17
7 februari kl. 17
28 februari kl. 17
21 mars kl. 17
18 april kl. 17
13 juni kl. 17
22 augusti kl. 17
19 september kl. 17
24 oktober kl. 17
5 december kl. 17

Arbetsutskottet

28 februari kl.14
28 mars kl. 14
30 maj kl.14
5 september kl. 14
10 oktober kl.14
21 november kl. 14 

Protokoll

Här kan du läsa protokoll från kyrkorådets och kyrkofullmäktiges sammanträden.