Från den 1 januari 2017 finns sex kontraktsprostar i Linköpings stift. På nyårsdagen samlades de i Linköping. Främre raden: Catharina Helmersson (Domkyrkokontraktet), Karin Björk (Kustbygdens kontrakt), Carl Magnus Alstermark (Smålandsbygdens kontrakt), biskop Martin Modéus, domprost Peter Lundborg. Bakre raden: Fredrik Lennman (Vätterbygdens kontrakt), Thomas Wärfman (Norrköpings kontrakt), Maria Åkerström (Östgötabygdens kontrakt).

Nya kontraktsprostar i stiftet

Nyhet Publicerad

På nyårsdagen 2017 invigdes de sex nya kontraktsprostarna till sina tjänster av biskop Martin Modéus.

Från den 1 januari 2017 finns sex kontraktsprostar i Linköpings stift. På nyårsdagen samlades de i Linköping. Främre raden: Catharina Helmersson (Domkyrkokontraktet), Karin Björk (Kustbygdens kontrakt), Carl Magnus Alstermark (Smålandsbygdens kontrakt), biskop Martin Modéus, domprost Peter Lundborg. Bakre raden: Fredrik Lennman (Vätterbygdens kontrakt), Thomas Wärfman (Norrköpings kontrakt), Maria Åkerström (Östgötabygdens kontrakt).

Förändringen är ett led i arbetet med att göra organisationen i stiftet mer ändamålsenlig.

Kontrakten i Linköpings stift är utformade enligt tre principer: 

Den första principen handlar om pastoral samhörighet. Kontraktet ska alltså samlas utifrån att det finns likhet i pastorala möjligheter och utmaningar där församlingarna/pastoraten har utbyte av varandras stöd och erfarenheter. 

Den andra principen handlar om att storleken ska vara sådan att samtal går att föra på ett förtroligt sätt. Kontrakten ska alltså inte vara för stora, men samtidigt så pass stora att det blir dynamik i samtalen. Inte minst gäller detta möjligheten att flera kyrkoherdar ska kunna träffas. 

För det tredje är ett undantag från ovanstående att de två stora städerna, på grund av sin storlek, bör utgöra självständiga kontrakt. I Norrköping är kyrkoherden normalt också kontraktsprost. I Linköping kan annan präst, med kyrkoherdeerfarenhet, vara kontraktsprost, eftersom domprosten har en särställning i stiftsorganisationen.

Läs mer här nedanför.

 

Församlingar och pastorat

Linköpings stift omfattar Östergötland och norra Småland. Här finns102 församlingar, 30 enheter* indelade i sex kontrakt.