Enhetlig begravningslag

Nyhet Publicerad

Sveriges riksdag beslutade i maj 2013 att införa en enhetlig begravningsavgift i Sverige (förutom för Stockholm och Tranås). Den nya, enhetliga begravningsavgiften ska gälla från och med  den 1 januari 2016. 

2013 års begravningsavgift i Södertälje uppgår till  22,0 öre per beskattad 100 kr.  Vid en kommunalt beskattningsbar årslön på 250.000:-  uppgår begravningsavgiften till 550:- kr. I många församlingar runt om i Sverige är begravningsavgiften betydligt högre. Riksdagen beslut syftar till att jämna ut de stora skillnader som finns idag i olika delar av landet.