Foto: Pixabay

Migration Integration Gemenskap (MIG)

Södertälje församlings integrationssamordnare samordnar MIG-nätverket som består av ett flertal föreningar, samfund och studieförbund som möter migranter och flyktingar i Södertälje. Nätverket är till för idéburna organisationer i Södertälje.

Ingen enskild aktör kan eller ska föra detta arbete ensamt utan behöver tillsammans arbeta för det bästa mottagandet och bemötandet av migranter och flyktingar i Södertälje, vilket är fokus i detta nätverk.

Vilka är vi?


Vi är föreningar, församlingar/samfund och studieförbund som möter nya och gamla Södertäljebor. Ibland från deras första dag i Sverige och ibland efter att etableringen påbörjats. Vi möter människor som är asylsökande och människor med ett uppehållstillstånd men även människor utan uppehållstillstånd.

 

Vad är vår vision?


Nätverkets vision är att tillsammans arbeta för det bästa mottagandet och bemötandet av migranter och flyktingar i Södertälje. Vi hoppas med gemensam ansträngning kunna skapa mötesplatser och sammanhang för både nya och gamla södertäljebor för att främja gemenskap och inkludering. 

 

Vad är vårt mål?


Nätverkets mål är att samla idéburna aktörers kompetens för att utveckla och medverka i integrationsarbetet i Södertälje.

 

Hur möts, arbetar och samverkar vi?


Nätverket möts fyra gånger per år för att diskutera gemensamma frågor. Genom kontinuerlig omvärldsbevakning hittar vi aktuella diskussionsämnen och gäster att bjuda in för att driva vår samverkan framåt. 

 

Är du nyfiken på nätverket eller vill ansluta din organisation eller förening går det bra att kontakta Eleonor Nakunzi, integrationssamordnare och samordnare för MIG-nätverket.