Foto: Camilla Arvidsson

Scouternas nyårsceremoni

Nyhet Publicerad Ändrad

Det var en härlig vinterdag i söndags när barnen i Gunnarsbyns scoutkår samlades med sina familjer i Gunnarsbyns kyrka för att fira familjegudstjänst och scouternas årliga nyårsceremoni.

Under ceremonin hölls tal om det år som passerat. Scouterna förnyade sina löften och fick de märken de förtjänat under året. Några flyttade även upp till en ny patrull. Scouter är nämligen indelade i olika åldersgrupper och de 22 barnen i Gunnarsbyns scoutkår återfinns i patrullerna bäverscouter, spårarscouter, upptäckarscouter och äventyrarscouter.

Årets nyårstalare var Albin Junhede från förbundsstyrelsen KFUK-KFUM Scouternas Riksförbund Stockholm.

Som avslutning på gudstjänsten sjöng scouterna sin bön:

”Käre Fader i Din himmel,
Du som alltid hjälper mig,
vart jag går i världens vimmel.
Hör min bön som söker Dig:
Hjälp mig leva Dig till ära,
hedra Sverige, mor och far,
min och andras bördor bära,
hjälp mig lyda scouters lag.”

På vägen ut ur kyrkan fick alla som ville, stora som små, en tatuering med budskapet: bliscout.nu

Foto: Camilla Arvidsson

Scoutlagen

  • En scout visar vördnad för Gud och hans ord.
  • En scout är ärlig och pålitlig.
  • En scout är vänlig och hjälpsam.
  • En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  • En scout möter svårigheter med gott humör.
  • En scout lär känna och vårdar naturen.
  • En scout känner ansvar för sig själv och andra.

Scoutlöftet

Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen.

Valspråk

Var redo - Alltid redo