En liten flicka tar emot nattvarden.
Foto: Johannes Frandsen

Gudstjänst

Svenska kyrkan Boden har ett brett utbud av gudstjänster för olika åldrar.

Kvinna som tänder ljus.

Sinnesromässa

I Luleå och Boden firar vi sinnesromässor regelbundet. Välkommen till en varm gemenskap med musik, bön, delningar, ljuständning, nattvard och fikaservering under mässan.

Ljusbärare

Morgonmässa eller kvällsandakt

Lite enklare, lite kortare, men minst lika storslaget. Välkommen att fira gudstjänst eller andakt i vardagen.

Messy Church!

Gemenskap, skapande och tacos - en gudstjänst för alla åldrar!

Spaghetti som kokar i vatten.

Gud och spagetti

Ungefär en onsdag i månaden samlas vi för att äta vardagsmiddag och fira gudstjänst tillsammans i Mikaelskyrkan.

Matteuskyrkans barnkörer sjöng under Jubileumsmässan.

Middag med mersmak

Några gånger per termin dukar vi upp en middag med mersmak för barn och vuxna i Matteuskyrkan.

Händer som håller i en Bibel.

Bibelsamtal och vardagsmässa

I samband med att vi firar vardagsmässa i Mikaelskyrkan är du välkommen till samtal kring bibeltexterna som kommer att tas upp i gudstjänsten. 

Deltagare på Messy church i Mariakyrkan.

Vardagsgudstjänst

Under veckorna firar vi gudstjänster och mässor med lite olika teman och inriktningar i Svenska kyrkan Boden.

Manlig präst ler mot gudstjänstbesökare som sitter i kyrkbänkarna.

Gudstjänsten

Gudstjänster firas varje söndag i Svenska kyrkans församlingar, och ofta andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.

Bakom ett bord med kaffekopp och tända ljus sitter en person i soffan och läser i Bibeln

Tid med Gud hemma

Vill du stilla dig en stund inför Gud? Du kan be och hålla din egen andakt eller meditation där du är. Eller fira en enkel gudstjänst hemma hos dig. Via nätet kan du också ta del av gudstjänster och andakter.