En liten flicka tar emot nattvarden.
Foto: Johannes Frandsen

Gudstjänst

Gudstjänsten är en plats där vi får möta Gud och varandra, och i Svenska kyrkan Bodens kyrkor firas gudstjänster av olika slag, för olika åldrar på olika dagar och tider. Här finns utrymme för livet som helhet och allt som definierar oss som människor.

Kvinna som tänder ljus.

Sinnesro

I Boden och Luleå firar vi sinnesromässor och sinnesrogudstjänster regelbundet. Välkommen till en varm gemenskap med musik, bön, delningar, nattvard, fika och ljuständning.

Ljusbärare

Morgonmässa

Lite enklare, lite kortare, men minst lika storslaget. Välkommen att fira en enkel gudstjänst som en god start på dagen.

Messy Church  röd vit gul

Messy Church!

Gemenskap, skapande och tacos - en gudstjänst för alla åldrar!

Spaghetti som kokar i vatten.

Gud och spagetti

Ungefär en onsdag i månaden samlas vi för att äta vardagsmiddag och fira gudstjänst tillsammans i Mikaelskyrkan.

Matteuskyrkans barnkörer sjöng under Jubileumsmässan.

Middag med mersmak

Några gånger per termin dukar vi upp en middag med mersmak för barn och vuxna i Matteuskyrkan.

Händer som håller i en Bibel.

Bibelsamtal och veckomässa

I samband med att vi firar veckomässa i Mikaelskyrkan är du välkommen till samtal kring bibeltexterna som kommer att tas upp i gudstjänsten. 

Deltagare på Messy church i Mariakyrkan.

Vardagsgudstjänst

Under veckorna firar vi gudstjänster och mässor med lite olika teman och inriktningar i Svenska kyrkan Boden.

Gudstjänsten

Gudstjänster firas varje söndag i Svenska kyrkans församlingar, och ofta andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.

Ur en stolsficka sticker Hela familjens psalmbok upp.

Verksamhet för alla åldrar

Svenska kyrkan i Boden har ett rikt utbud av verksamhet för människor i alla åldrar.

Klocktornet på Överluleå kyrka.

Våra kyrkor

Titta närmare på kyrkorna som finns här i Svenska kyrkan i Boden - i stan, Sävast, Bredåker, Harads och Gunnarsbyn.