Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vuxenkör

Kom och sjung med oss i någon av Svenska kyrkan i Bodens kyrkokörer för vuxna!

Vuxenkörer - tid och plats:

Församlingsgården, Strandplan 25:

Måndag kl 18.30-20 Exodus - damkör som sjunger allt från klassisk musik till gospel.
Kontaktperson: Lena Engvall, 0921-775 93

Tisdag kl 13-14.30 Trivselklang - kör för daglediga
Kontaktperson: Kjell Sandberg, 0921-775 47

Torsdag kl 19-20.30 Överluleå kyrkokör - En blandad, fyrstämmig kör som främst sjunger vid konserter och gudstjänster i Överluleå kyrka. För att vara med behöver du ha körvana och ett gott gehör. 
Kontaktperson: Lena Stenlund, 0921-775 44

Gudstjänstkör - En kör som övar gudstjänstens musik och någon egen sång till söndagens högmässa. Övning samma morgon kl 10.15 och sedan medverkan i högmässan kl 11. Ingen förkunskap behövs.
Under våren 2019 träffas vi söndag 17 mars.
Kontaktperson: Lena Stenlund, 0921-775 44

Mariakyrkan, Trånga gatan:

Under planering...
Kontaktperson: Niklas Thornéus, 0921-775 73

Matteuskyrkan, Spikvägen 15:

Måndagar kl 19.30-21 Te Deum-kören - blandad repertoar, unisont och i stämmor.
Kontaktperson: Andreas Printz, 0921-775 82

Rörvikskyrkan, Prinsgatan 35:

Måndag jämn vecka kl 19-20.30 Rörvikskyrkans kör - Blandad damkör.
Kontaktperson: Kjell Sandberg, 0921-775 47

Tisdag kl 19-20.30 Matteuskören - Sjunger sånger i enklare stämmor.
Kontaktperson: Kjell Sandberg, 0921-775 47

EDEFORS KYRKA, EDEFORSVÄGEN 72:

Kyrkokören i Edefors sjunger allt från klassiskt till gospel. Vi övar i projektform och man kan delta i alla projekt eller välja de man vill.
Kontaktperson: Julia Magnusson, 0921-775 16

Edekören - Kör för daglediga. Vi övar i projektform vissa torsdagar kl 10.30, och sjunger tillsammans på sångstunder och gudstjänster på äldreboendet i Harads.
Kontaktperson: Julia Magnusson, 0921-775 16

Gudstjänstkör - En kör som övar gudstjänstens musik och någon egen sång till söndagens Gudstjänst. Övning samma morgon kl 10 och sedan medverkan i gudstjänst kl 11. Du som vill vara solist är också välkommen.
Under våren 2019 träffas vi söndag 31 mars (mässa ”Livets bröd”) och 14 april (musikgudstjänst P(s)almsöndag”).
Kontaktperson: Julia Magnusson, 0921-775 16