Julkonsert 2016
Foto: Camilla Arvidsson

Vuxenkör

Kom och sjung med oss i någon av Svenska kyrkan i Bodens kyrkokörer för vuxna!

Vuxenkörer - tid och plats:

Församlingsgården, Strandplan 25:

Tisdag kl 13-14.30 Trivselklang - kör för daglediga
Kontaktperson: Kjell Sandberg, 0921-775 47

Torsdag kl 19-20.30 Överluleå kyrkokör - En blandad, fyrstämmig kör som främst sjunger vid konserter och gudstjänster i Överluleå kyrka. För att vara med behöver du ha körvana och ett gott gehör. 
Kontaktperson: Lena Stenlund, 0921-775 44

NYHET!

Överluleå kyrka, Kyrkgatan 34:

Tisdag kl 19-21 Gospelkör - start 19 september!
Projektkör som övar inför en gospelkonsert den 11 november i Överluleå kyrka.
Kontaktperson: Jonas Öberg, 0921-775 93

Mariakyrkan, Trånga gatan:

Torsdag kl 19-20.30 Sävast Singers - Vi sjunger allt i från lovsång, gospel, kyrkosång och profant.
Kontaktperson: Niklas Thornéus, 0921-775 73

Rörvikskyrkan, Prinsgatan 35:

Tisdag kl 19-20.30 Rörvikskören - Sjunger sånger i enklare stämmor.
Kontaktperson: Kjell Sandberg, 0921-775 47

Edefors kyrka, Edeforsvägen 72: 

Torsdag kl 19-20.30 Edefors kyrkokör
Kontaktperson: Andreas Printz, 0921-775 82

Edekören - sjunger enkla välkända sånger
Kontaktperson: Andreas Printz, 0921-775 82

Tenorer och basar sökes till Överluleå kyrkokör!

Kören är fyrstämmig och övar på torsdagar kl 19-20.30. Repertoaren är blandad med tonvikt på traditionell kyrkomusik. Du bör vara körvan och kunna läsa noter eller ha ett gott gehör. Intresserad? Kontakta körledare Lena Stenlund, 0921-775 44 eller lena.stenlund@svenskakyrkan.se