Om Svenska kyrkan Boden

Kyrkan finns för din och världens skull, tillsammans går vi genom livet. Kyrkan vill väcka ansvar och ge kraft åt oss alla att leva i världen tillsammans.

Vy över Bodån med Överluleå kyrka i bakgrunden.

Fyra församlingar

I Svenska kyrkan Boden samverkar fyra församlingar: Överluleå församling, Sävasts församling, Gunnarsbyns församling och Edefors församling.

Gatupratare med affisch om kyrkovalet.

Bodens pastorat

Svenska kyrkan Boden, eller Bodens pastorat som är det organisatoriska namnet, är en öppen folkkyrka som styrs av förtroendevalda, som representerar olika nomineringsgrupper, tillsammans med kyrkoherden.

Kyrkogårdsvaktmästare sandar gångarna på kyrkogård.

Arbeta med oss

Vill du vara med och göra skillnad och samtidigt forma framtidens kyrka? Svenska kyrkan i Boden behöver både volontärer och anställda för att kunna bedriva verksamhet i alla de lokala kyrkorna.

Någon håller upp ett litet träkors.

Medlemskap i Svenska kyrkan

Som medlem är du med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet. Du bidrar också till att vi kan stödja människor i Sverige och ute i världen.

Kyrkfönstret

Här hittar du det senaste numret av tidningen Kyrkfönstret. Passa även på att tycka till om innehållet.

Nyheter

Här hittar du de senaste nyhetsartiklarna från Svenska kyrkan i Bodens verksamhet.

Kontakta oss

Vill du boka ett dop, gifta dig eller prata med en präst? Har du frågor om gravar eller undrar något om Svenska kyrkan i Bodens verksamhet?

Barnhand lägger en blomma i en vuxenhand.

Ge en gåva!

Du kan bidra till Svenska kyrkans sociala arbete lokalt här i Boden, eller till särskilda projekt inom Act Svenska kyrkan.

Behandling av personuppgifter

Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Svenska kyrkans flagga.

Information about the Swedish Church in Boden

The Church of Sweden is a national church, open to everyone living in Sweden regardless of nationality. It is a place for church services, meetings and dialogue.