Kvinna tänder ljus vid en gravsten.
Foto: Josefin Casteryd

Jordbegravning eller kremering

Valet av begravningsform är svårt för många. Vilka begravningsalternativ erbjuds och vad innebär de?

Jordbegravning

Jordbegravning innebär att kistan med den avlidne sänks ned i en grav i jorden för att förmultna. Det krävs en kistgravplats för en eller flera kistor för en sådan gravsättning.

Kremering

Vid kremering innebär det att stoftet och kistan förbränns. Kremeringen får endast ske i krematorium och efter att dödsbeviset uppvisats. Efter kremeringen samlas askan upp och läggs i en urna eller kartong. Inom ett år efter kremeringen ska askan gravsättas.

I Svenska kyrkan i boden kan gravsättningen ske på olika sätt:

  • Minneslund
  • Askgravlund
  • Gravsättning av urnan
  • Kolumbarieinsättning
  • Strö ut askan (kräver tillstånd av Länstyrelsen)
Vita planterade blommor på en grav.

Att ansvara för en grav

En person som var folkbokförd i Sverige innan den avled, har rätt att få begravas på en av våra allmänna begravningsplatser.

Överluleå kyrka med askgravlunden i förgrunden.

Flytta stoft eller aska som är gravsatt

Har du önskemål om att få flytta en anhörigs stoft eller aska för att gravsätta någon annanstans?