Begravning

Har du mist en nära anhörig? Här finns information om hur du ordnar med begravning i Bodens kyrkor och gravkapell.

Kista redo för begravningsgudstjänst.

Inför begravningen

En begravningsbyrå kan hjälpa till med planering, praktiska förberedelser och samordning inför en begravning.

Människor tar avsked vid graven på kyrkogården efter gudstjänsten.

Begravningsgudstjänsten

En begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked.

Blommor och ljus vid en gravsten.

Minnesstunden

Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen ofta med en minnesstund, där vi minns den avlidne i en stunds samvaro.

Kvinna tänder ljus vid en gravsten.

Jordbegravning eller kremering

Valet av begravningsform är svårt för många. Vilka begravningsalternativ erbjuds och vad innebär de?

Ängel i sten som sitter på en gravsten.

Begravningsavgift

Den första januari 2016 infördes enhetlig begravningsavgift i Sverige. Det innebär att alla som är folkbokförda i Sverige, och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, kommer att betala samma procentsats av sin inkomst i begravningsavgift. Den enhetliga avgiften tas ut från 2017 och syns på skattsedeln från 2018.

En man sitter på en klippa vid vattnet.

Önskemål om min begravning

Hur vill du att din egen begravning ska se ut, den dag det är dags? Skriv gärna ner dina önskemål eller berätta om dem för någon.

Ljus som lyser vid gravarna på kyrkogården.

Om gravrätt

Rätten till en gravplats kallas för gravrätt och det går att bli gravrättsinnehavare på många olika sätt. Det vanligaste är att gravrätt uppstår när någon avlider.

Vattenspelet i askgravlunden vid Överluleå kyrka.

Kyrkor och kyrkogårdar

Våra kyrkor vill bjuda in till bön, möten med Gud och gemenskap med andra människor. Här hittar du mer information om den verksamhet som varje enskild kyrka erbjuder.

Hitta gravplatsen

Söker du en särskild gravplats? På Gravar.se finns uppgifter från drygt 2000 kyrkogårdar i Sverige, bland annat Gamla kyrkogården, Lundagårds kyrkogård och Skogskyrkogården

Till webbsidan gravar.se