Människor tar avsked vid graven på kyrkogården efter gudstjänsten.
Foto: Jim Elfström

Begravningsgudstjänsten

En begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked.

När prästen fått veta att han/hon ska hålla en begravningsgudstjänst kontaktar prästen er för att boka in ett samtal. Det kan ta några dagar innan prästen kontaktar er.

Under samtalet med prästen får ni berätta om den döde och tillsammans med prästen bestämmer ni vilken musik och vilka psalmer som ska spelas och sjungas under begravningen. Ni kan också berätta om ni vill ha solister eller om ni har några andra önskemål.

Om den döde ska begravas i en jordgrav förs kistan ut till kyrkogården och man tar avsked av den döde utomhus.

Om den döde ska kremeras eller om de anhöriga vill avsluta begravningen i kyrkan, tar man avsked av den döde inne i kyrkan eller begravningskapellet.

Har den döde kremerats kan man välja mellan att begrava urnan i en grav i jorden eller att sprida askan i en minneslund.

Begravningsgudstjänsten

I begravningsgudstjänsten skapar psalmerna, musiken och orden gemenskap och delaktighet i gudstjänsten. Här hittar du några exempel. Inför begravningsgudstjänsten kan präst och musiker ge ytterligare förslag.

Bårtäcke

Ett bårtäcke kan användas som alternativ till en kistdekoration under begravningsgudstjänsten. Vi lånar kostnadsfritt ut församlingens bårtäcke vid begravningar i våra kyrkor eller begravningskapell.

Kista redo för begravningsgudstjänst.

Transportansvar för kistan

När kistan med den avlidne har överlämnats till Svenska kyrkan i Boden på Skogskyrkogården, ansvarar vi för alla transporter inom Överluleå, Edefors, Sävasts och Gunnarsbyns församlingar, samt till krematoriet i Luleå. Alla dessa transporter är kostnadsfria och sker med vår begravningsbil.