Kista redo för begravningsgudstjänst.
Foto: Jim Elfström

Inför begravningen

En begravningsbyrå kan hjälpa till med planering, praktiska förberedelser och samordning inför en begravning.

När någon dött kontaktar de flesta en begravningsbyrå. Tillsammans med dem kommer ni bland annat överens om kista, blomsterdekorationer och dödsannonser. En viktig frågeställning är om den avlidne ska begravas i en jordgrav eller kremeras.

Begravningsbyrån tar sedan kontakt med Svenska kyrkan i Boden om begravningsgudstjänsten ska äga rum där. När tid och plats för begravningsgudstjänsten är bestämd vet man också vilken präst som ska hålla begravningen. Har du önskemål om en särskild präst, kan du kontakta församlingsexpeditionen, 0921-775 00.

Om du vill kan du givetvis ordna begravningen själv, utan att anlita en begravningsbyrå. 

Det är viktigt att känna till att en begravning i Svenska kyrkans ordning bara sker om den döde var medlem i Svenska kyrkan. Anledningen till detta är av respekt för den döde och dennes vilja. I särskilda fall kan emellertid kyrkoherden medge att någon som inte var medlem får begravas i Svenska kyrkans ordning.