Överluleå kyrka med askgravlunden i förgrunden.
Foto: Camilla Arvidsson

Kyrkogårdar

I Boden finns det begravningsplatser i Gunnarsbyn, Harads, Svartbyn och centrum.

Lundagårds kyrkogård i Boden.
Foto: Andreas Nygren

Lundagård

Lundagårds kyrkogård eller som den tidigare kallades Nya kyrkogården. Den invigdes 6 februari 1887 och utökades 1913 med Lundagårdskapellet. Klockstapeln som finns på Lundagård restes 1987. På denna kyrkogård finns det kistgravar, urngravar samt en minneslund. På Lundagård finns det inte möjlighet att öppna några nya kistgravar utan bara att ta över en återlämnad kistgrav.

Hitta gravplatsen

Söker du en särskild gravplats? På Gravar.se finns uppgifter från drygt 2000 kyrkogårdar i Sverige, bland annat Gamla kyrkogården, Lundagårds kyrkogård och Skogskyrkogården

Till webbsidan gravar.se

Hitta hit:

Skogskyrkogården i Boden.
Foto: Andreas Nygren

Skogskyrkogården

Skogskyrkogården och Skogskapellet ligger i Södra Svartbyn och togs i bruk 26 augusti 1978. Kyrkogården är invigd till en kristen gravplats, men inte kapellet. I Skogskapellet finns möjlighet till borgerliga begravningar eller till begravningar i annan religiös ordning. På Skogskyrkogården finns det plats för kistgravar, urnor samt en minneslund. Det finns även en muslimsk begravningsplats.

Hitta gravplatsen

Söker du en särskild gravplats? På Gravar.se finns uppgifter från drygt 2000 kyrkogårdar i Sverige, bland annat Gamla kyrkogården, Lundagårds kyrkogård och Skogskyrkogården

Till webbsidan gravar.se

Hitta hit:

Askgravlunden vid Överluleå kyrka upplyst i vintermörkret.
Foto: Camilla Arvidsson

Gamla kyrkogården, Columbariet och Askgravlunden

Gamla kyrkogården ligger vid Överluleå kyrka och invigdes samma dag som kyrkan. Detta skedde 17 juli 1831. Gravkapellet invigdes 28 juli 1929. På Gamla kyrkogården sker inga nyöppningar av gravar.

Inne i Överluleå kyrka finns det ett columbarium, en gravkammare med urngravar, där det finns möjlighet att placera urnor. Urnorna placeras i fack som sedan stängs igen med ett lock av sten. Columbariet är öppet måndag-fredag kl 9-15, på torsdagar även kl 15-18.

Sedan sommaren 2014 finns det även en askgravlund här med möjlighet att begrava askor. Här gravsätter man askor utan bestämd gravplats och utan gravrätt. Utsmyckning och ljuständning får ske på bestämda platser. Efter gravsättning placeras en skylt med namn och levnadsår på en av de tre stora minnesstenarna som är placerade där.

Hitta gravplatsen

Söker du en särskild gravplats? På Gravar.se finns uppgifter från drygt 2000 kyrkogårdar i Sverige, bland annat Gamla kyrkogården, Lundagårds kyrkogård och Skogskyrkogården

Till webbsidan gravar.se

Hitta hit:

Sommarvy över Gunnarsbyns kyrkogård med utsikt mot Råneälven.
Foto: Camilla Arvidsson

Gunnarsbyns kyrkogård

Begravningsplatsen invigdes 1904 och gravkapellet uppfördes det följande året. Här finns det möjlighet till kistgravar, urngravar samt en minneslund.

Hitta hit:

Edefors kyrkogård
Edefors kyrkogård Foto: Camilla Arvidsson

Edefors kyrkogård

Här finns det möjlighet till kistgravar, urngravar samt en minneslund.

Hitta hit: 

Vi arbetar på kyrkogårdarna i Boden