Överluleå kyrka med askgravlunden i förgrunden.
Foto: Camilla Arvidsson

Kyrkogårdar

I Boden finns det begravningsplatser i Gunnarsbyn, Harads, Svartbyn och centrum.

Hitta gravplatsen

Söker du en särskild gravplats? På Gravar.se finns uppgifter från drygt 2000 kyrkogårdar i Sverige, bland annat Gamla kyrkogården, Lundagårds kyrkogård och Skogskyrkogården

Till webbsidan gravar.se

Ängel på en gravsten.

Gravskötsel

Det är gravrättsinnehavaren som ser till att gravplatserna är i vårdat skick medan kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av de allmänna ytorna.

Gravsten i behov av säkring.

Gravsäkring

I slutet av sommaren genomförs gravsäkring på kyrkogårdarna i Boden. Kyrkogårdsförvaltningen är skyldig att se till att begravningsplatserna är en säker miljö för besökare och anställda. Därför genomförs, vart femte år, en provtryckning av samtliga gravstenar.

Gravlyktor

Gravlyktor och ljushållare får sättas ut på gravarna under vinterhalvåret, från den 1 september och fram till den 1 juni. Gravlyktor som därefter är kvar på kyrkogården tar personalen bort eftersom de försvårar skötseln och utgör en arbetsmiljöfara.

Vi arbetar på kyrkogårdarna i Boden