Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ideellt arbete

Vill du vara med och göra en frivilliginsats hos oss, tillfälligt eller återkommande? Genom att ge av din tid och finnas med i någon av våra verksamheter kan du göra gott för andra.

Ett ideellt arbete innebär att du engagerar dig i en verksamhet utan att få betalt för ditt uppdrag. Men det innebär även ett visst ansvar. Så tänk på att hålla vad du lovar och att inte ta på dig mer uppgifter än vad du hinner och orkar med.

Ideellt engagemang är givande på många sätt – både för dig och för andra. Fundera på vad just du vill få ut av ditt ideella arbete och vad som motiverar dig. En frivilliginsats är ett utbyte och det ska kännas bra både för dig och för dem du stöder med din insats. 

Var kan du tänka dig att göra en insats?

Fyll i vår intresseanmälan, så kontaktar vi dig.

Läs mer om våra olika verksamheter

Volontärbyrån

Genom Volontärbyrån i Svenska kyrkan kan du som vill engagera dig ideellt enkelt hitta aktuella ideella uppdrag inom Svenska kyrkan.

Vill du ha ett uppdrag i Luleå stift? Sök här!

Genom Volontärbyrån kan du anmäla ditt intresse till olika typer av ideella uppdrag för Svenska kyrkan inom hela Luleå stift. Uppdragen kan vara både tillfälliga eller återkommande.