Gatupratare med affisch om kyrkovalet.
Foto: Magnus Aronson

Bodens pastorat

Svenska kyrkan Boden, eller Bodens pastorat som är det organisatoriska namnet, är en öppen folkkyrka som styrs av förtroendevalda, som representerar olika nomineringsgrupper, tillsammans med kyrkoherden.

Pastoratets högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige utser kyrkoråd, som utgör pastoratets styrelse med ansvar för de frågor som åvilar pastoratet, det vill säga svara för ekonomi, utjämning, resurshållning och service.

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

De samverkande församlingarna har församlingsråd med ansvar för att bland annat församlingens grundläggande uppgifter blir utförda; fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Pastoratet är arbetsgivare för alla anställda och har det grundläggande ansvaret för den fasta egendomen. Pastoratet är också huvudman för begravningsverksamheten, och där är det Begravningsutskottet som har ansvaret.

Vy över Bodån med Överluleå kyrka i bakgrunden.

Fyra församlingar

I Svenska kyrkan Boden samverkar fyra församlingar: Överluleå församling, Sävasts församling, Gunnarsbyns församling och Edefors församling.

Närbild på den samiska flaggan inomhus.

Förtroendevalda

Här hittar du information om ledamöter och protokoll från de folkvalda organen inom Svenska kyrkan Boden.

Svenska kyrkans flagga.

Församlingsinstruktion - FIN

I församlingsinstruktionen anger kyrkorådet inriktningen för verksamheten i Svenska kyrkan Boden.