Svenska kyrkan i Boden

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Boden Besöksadress: Strandplan 25, 96134 BODEN Telefon: +46(921)77500 E-post till Svenska kyrkan i Boden Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Bodens pastorat

Pastoratet består i dagsläget av tre församlingar; Överluleå församling, Sävasts församling och Gunnarsbyns församling.


Pastoratets högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige utser kyrkoråd, som utgör pastoratets styrelse med ansvar för de frågor som åvilar pastoratet, det vill säga svara för ekonomi, utjämning, resurshållning och service.

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

De ingående församlingarna har församlingsråd med ansvar för att bland annat församlingens grundläggande uppgifter blir utförda; fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Pastoratet är arbetsgivare för alla anställda och har det grundläggande ansvaret för den fasta egendomen. Pastoratet är också huvudman för begravningsverksamheten. 

Begravningsutskottet har ansvar för begravningsverksamheten.