Gatupratare med affisch om kyrkovalet.
Foto: Magnus Aronson

Bodens pastorat

Svenska kyrkan i Boden, eller Bodens pastorat som är det officiella namnet, är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med kyrkoherden.

Pastoratets högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige utser kyrkoråd, som utgör pastoratets styrelse med ansvar för de frågor som åvilar pastoratet, det vill säga svara för ekonomi, utjämning, resurshållning och service.

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

De samverkande församlingarna har församlingsråd med ansvar för att bland annat församlingens grundläggande uppgifter blir utförda; fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Pastoratet är arbetsgivare för alla anställda och har det grundläggande ansvaret för den fasta egendomen. Pastoratet är också huvudman för begravningsverksamheten. 

Begravningsutskottet har ansvar för begravningsverksamheten.