Svenska kyrkans flagga.
Foto: Johan Nilsson

Församlingsinstruktion - FIN

I församlingsinstruktionen anger kyrkorådet inriktningen för verksamheten i Svenska kyrkan Boden.

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.

Kyrkoordningen avd 2, inledningstext
Gatupratare med affisch om kyrkovalet.

Bodens pastorat

Svenska kyrkan Boden, eller Bodens pastorat som är det organisatoriska namnet, är en öppen folkkyrka som styrs av förtroendevalda, som representerar olika nomineringsgrupper, tillsammans med kyrkoherden.

Vy över Bodån med Överluleå kyrka i bakgrunden.

Fyra församlingar

I Svenska kyrkan Boden samverkar fyra församlingar: Överluleå församling, Sävasts församling, Gunnarsbyns församling och Edefors församling.

Närbild på den samiska flaggan inomhus.

Förtroendevalda

Här hittar du information om ledamöter och protokoll från de folkvalda organen inom Svenska kyrkan Boden.