Svenska kyrkans flagga.
Foto: Johan Nilsson

Församlingsinstruktion - FIN

I församlingsinstruktionen anger kyrkorådet för Bodens pastorat inriktningar för verksamheten i Svenska kyrkan i Boden.

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.

Kyrkoordningen avd 2, inledningstext