Lärandefestival i Karlstad 7-8/11 2019 

Deltagarna fick skriftlig information i förväg enligt den här texten:
Under Lärandefestivalen kommer arrangörerna att fotografera samt i vissa fall filma för att dokumentera eventet. Bilderna och filmerna kan komma att publiceras på internet och i trycksaker, som till exempel Svenska kyrkans webbplats, intranätet, i Svenska kyrkans sociala medier-kanaler såväl som i församlingsblad, foldrar och liknande kommunikation. Bilderna kan även komma att lagras i bildbanken Ikon och erbjudas till stift och församlingar och andra delar av kyrkan, även utanför EU/EES. De olika enheterna inom kyrkan får använda bilderna och filmerna för att informera om Svenska kyrkans verksamhet. Bilderna kan också komma att användas inom Sensus studieförbunds verksamhet.
Om du inte vill vara med på bild eller film kontaktar du fotograferna på plats.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Sjunga

Med Svenska kyrkan i Boden kan du sjunga regelbundet i någon av våra körer, eller när du har tid och lust på någon av våra sångträffar.