Foto: Magnus Aronson /Ikon

Sjunga

Med Svenska kyrkan i Boden kan du sjunga regelbundet i någon av våra körer, eller när du har tid och lust på någon av våra sångträffar.

Julkonsert 2016

Vuxenkör

Kom och sjung! Här finns körer både för dig som är nybörjare och dig som redan har koll på noterna.

Människor sjunger tillsammans.

Sång för daglediga

Trivsamma sångträffar som är öppna för alla och där ingen anmälan behövs.

En psalmbok och en mikrofon ligger framlagda. I bakgrunden syns sjungande barn.

Barnkör

I några av våra kyrkor finns körer för både små och stora sångare. Barnkörerna övar sånger som de sedan framför i familjegudstjänster. Men träffarna innehåller också lek och pyssel.

Kom och sjung i Påskkören!

Att sjunga tillsammans med andra är lika hälsosamt som roligt. Vi behöver din röst till Matteuskyrkans påskkör!