Församlingsgården i Boden.
Foto: Camilla Arvidsson

Församlingsexpeditionen

På församlingsexpeditionen i Församlingsgården sköts merparten av kyrkobokföringen, det vill säga registrering av dop, konfirmationer, vigslar, begravningar och medlemskap i Svenska kyrkan samt olika kyrkogårdsärenden för Boden. Här kan du även träffa präster och diakoner.

På församlingsexpeditionen kan du:

  • beställa tid för dop och vigsel
  • boka lokal för dopsamkväm
  • boka begravningsgudstjänst
  • skicka minnestelegram i samband med begravning och översända gåvor till exempelvis Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska kyrkan i utlandet eller Blomsterfonden
  • begära inträde och utträde i Svenska kyrkan
  • beställa gravskötsel samt få svar på andra frågor om gravar

På församlingsexpeditionen kan du INTE längre:

  • Beställa personbevis, göra adressändring, anmäla namn eller namnbyte, ansöka om hindersprövning och så vidare. All folkbokföring hanteras av Skatteverket 
  • Släktforska
  • Få utdrag ur kyrkböckerna för särskilda ändamål, till exempel släktutredningar. Det administreras numera av Landsarkivet i Härnösand, som förvarar våra gamla kyrkböcker. På församlingsexpeditionen hanteras endast kyrkobokföringsuppgifter från 1991 och framåt.

Kontakta Församlingsexpeditionen

Svenska kyrkan i Boden nås under kontorstid i Församlingsgården, Strandplan 25.
Helgfri måndag-torsdag 10-12 och 13-15, fredag 10-12.
Fredag efter Kristi himmelsfärds dag är det stängt.
Telefon: 0921-77 500

bodens.pastorat@svenskakyrkan.se

Kontakta församlingsexpeditionen - Harads

Öppettider: Helgfri måndag 8-12, onsdag 10-12.
Telefon: 0928-108 50
Adress: Edeforsvägen 72, 960 24 Harads

edefors.forsamling@svenskakyrkan.se