Ängel på en gravsten.
Foto: Josefin Casteryd

Gravskötsel

Kyrkogårdsförvaltningen har tillsammans med gravrättsinnehavaren ansvaret för skötseln av kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ser till att gravplatsen som han/hon ansvarar för är i vårdat skick medan förvaltningen ansvarar för skötseln av den allmänna ytan.

OBS! SISTA CHANSEN ATT TECKNA GRAVSKÖTSELAVTAL ÄR DEN 30 APRIL. 

Allmän information

Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller vattenkannor, redskap och vaser.
Efter användandet ska dessa ställas tillbaka på för dem avsedd plats vid vattenposterna.
Gravlyktor och ljushållare skall tas bort av gravrättsinnehavaren efter vintersäsongen, dock senast 1 juni.

Skötsel

Önskar du hjälp med skötsel av grav/gravar finns det några olika alternativ att välja mellan. Se de olika alternativen för Svenska kyrkan i Bodens kyrkogårdar nedan.

Avtal

Väljer du att beställa gravskötsel genom kyrkogårdsförvaltningen erbjuder vi dig ettårsavtal. Avtalet förlängs automatiskt med ett kalenderår i taget när du betalar fakturan som vi skickar dig i början av året.
Observera att endast gravrättsinnehavaren tillåts teckna gravskötselavtal.
samt att avtalet ska vara oss tillhanda senast 30 april.