Foto: Gustaf Hellsing

Gravskötselavtal

För Gamla kyrkogården, Lundagårds kyrkogård, Edefors kyrkogård och Skogskyrkogården kan du teckna gravskötselavtal via denna webbanmälan.

OBS! SISTA CHANSEN ATT TECKNA GRAVSKÖTSELAVTAL ÄR DEN 30 APRIL. 

Avtal träffat mellan Bodens pastorat och gravrättsinnehavare

Kryssa för önskat alternativ:

Övrig skötsel:

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Avtalet gäller fr.o.m. 2022 med automatisk förlängning med ett år under gravrättstiden. Gravrättsinnehavaren åtar sig att årligen erlägga avgift för tjänsten till Bodens pastorat genom att betala faktura som pastoratet sänder till gravrättsinnehavaren.

Bodens pastorat tillhandahåller grundskötsel vilket innebär att graven hålls i ordnat och värdigt skick, d.v.s. klippning av gräsyta inkl. puts runt gravanordning. Grundskötselns nivå avgörs dock av gravplatsens utformning.