Förskola och skola

Svenska kyrkan i Boden vill vara en resurs för de förskolor och skolor som finns inom Bodens kommun. Vår utgångspunkt är Svenska kyrkans tro och bibelns berättelser. Vi försöker variera vårt arbetssätt och lyfta in olika perspektiv utifrån skolans läroplan.

Interiör vid riddardubbning.

Riddarskola

Riddarskolan är en metod att tillsammans med elever få arbeta praktiskt, samt att reflektera över begrepp inom områdena: människosyn, etik, och självkänsla. Riddarskolan vill också stärka elevernas förmåga till självkännedom och empati.

Docka i tyg.

Temasamlingar

Hur går ett dop till? Vem var Noa? Vad är gyllene regeln? Det är frågor som vi försöker besvara på våra temasamlingar.

Julspel i Överluleå kyrka.

Jul- och påsksamlingar

Att gå till kyrkan vid jul och påsk är en kär tradition för många. Men varför firas dessa högtider egentligen?