Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Förskola och skola

Svenska kyrkan i Boden vill vara en resurs för de förskolor och skolor som finns inom Bodens kommun. Vår utgångspunkt är Svenska kyrkans tro och bibelns berättelser. Vi försöker variera vårt arbetssätt och lyfta in olika perspektiv utifrån skolans läroplan.