Ett gravkors i järn på en kyrkogård.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Vi söker gravrättsinnehavare

Bodens pastorat saknar gravrättsinnehavare till ett antal gravplatser på våra kyrkogårdar. De gravplatser som berörs är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta församlingsexpeditionen.

Om du är anhörig eller gravrättsinnehavare till en skyltad grav, kontakta oss:

0921-775 00
Bodens pastorat
Strandplan 25 
961 34 Boden
bodens.pastorat@svenskakyrkan.se

Expeditionen är öppen måndag–torsdag 10.00–12.00 och 13.00–15.00, samt fredag 10.00-12.00.

Detta görs i enlighet med de administrativa rutiner som finns för att söka gravrättsinnehavare.

Om inget svar inkommit innan 2023-08-01 kommer gravplatsen att betraktas som återlämnad.