Någon håller i en osynlig hand.
Foto: Stina Löfgren

Fonder

Svenska kyrkan i Boden förvaltar ett antal fonder som man kan ansöka om bidrag ifrån.

Systrarna Signe, Ebba, Agda Sjöstrands minnesfond

Fondens ändamål är att inom Överluleå församling främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller på annat sätt behövande eller för främjande av barns, särskilt sjuka och föräldralösa, och ungdomsvård,  fostran och utbildning genom personliga kontanta bidrag till de behövande eller deras vårdnadshavare/förmyndare. Blankett finns att hämta på församlingsexpeditionen eller att ladda ner nedan. Ansökan ska lämnas in senast 8 april.

Bodens diakonifond

När du ger en gåva till Bodens diakonifond stödjer du Svenska kyrkans sociala arbete lokalt här i Boden.

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. 

Matt 7:12

Gåvorna används till hjälp och stöd för exempelvis:

  • Människor med funktionsvariationer
  • Personer med särskilda behov
  • Arrangemang av social karaktär som många kan ta del av, gemensamma projekt, stöd till föreningar eller sociala arrangemang 

Ge din gåva till Bodens diakonifond genom att Swisha 123 508 68 71 (skriv gåva när du betalar in) eller använd bankgiro 393-1854.

Du som vill ansöka om medel från Bodens diakonifond, kontakta någon av Svenska kyrkan i Bodens diakoner.