Entré till Svenska kyrkan i ett annat land.
Foto: Magnus Aronson

SKUT - Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkor finns inte bara i Sverige utan även utomlands. På drygt 40 platser i 24 länder runt i världen kan du besöka svenska kyrkor.

Utladskyrkorna fungerar som en vanlig församling här i Sverige. Dessutom har de en viktig diakonal och social roll för svenskar utomlands. Många går inte i kyrkan "hemma", men utomlands söker man sig till utlandskyrkorna.

Här i Boden informerar vi på olika sätt om dessa kyrkor och hjälper till att stötta dem ekonomiskt. Vi är en grupp ombud, som jobbar lite extra för SKUT genom att ordna församlingsaftnar med tema och gäster från olika SKUT-kyrkor. Vi ordnar kyrkkaffen, medverkar i närradion och informerar konfirmander. En viktig hjälp i detta är bland annat en folder med alla SKUT-kyrkors adresser, telefonnummer, hemsidor med mera.

SKUT har 3 rikskollekter under året - en under påsken och de två andra under hösten. Den största insamlingsperioden är från Mikaelihelgen till Allhelgonahelgen, då vi satsar extra på SKUT i församlingarna.

Vill du veta mer, kontakta SKUT-ombudet Carina Westbrandt 0921-775 83.

Hitta kyrkan i andra länder

Svenska kyrkan finns över hela världen – i stora städer, i många hamnar och på turistorterna.

Läs mer om SKUT

Svenska kyrkan finns i 24 länder runt om i världen och uppdraget är att finnas till för till exempel utlandssvenskar, turister, studenter och sjöfolk.