Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ungdomskör

Kom och sjung med oss i Överluleå ungdomskör!

Församlingsgården, Strandplan 25:
Torsdag kl 18.30-20 Överluleå ungdomskör
För ungdomar i årskurs 8 och äldre.
Kontaktperson: Pernilla Selberg Östlund, 0924-527 75
pernilla.selberg-ostlund@svenskakyrkan.se