Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ungdomskör

Kom och sjung med i Svenska kyrkan i Bodens ungdomskör Joyful voices!

Mikaelskyrkan, Spelvägen 2:
Onsdag udda veckor kl 18.30-19.30 Joyful Voices - Start 9 oktober!
Är du mellan 13-19 år och gillar att sjunga? Kom och sjung i en pop- och gospelkör, där vi övar sångteknik och att sjunga tillsammans som kör! Vill du utveckla sången lite extra finns möjlighet att sjunga som solist tillsammans med kören, eller för körmedlemmar att få enskilda sånglektioner. Vi sjunger ibland upp i musikgudstjänster eller konserter. Alla är välkomna oavsett bakgrund eller sångvana. 
Kontaktperson: Julia Magnusson, 0921-77516 eller sms: 070-307 18 43.