Kvinna som tänder ljus.
Foto: Magnus Aronson

Sinnesro

I Boden och Luleå firar vi sinnesromässor och sinnesrogudstjänster regelbundet. Välkommen till en varm gemenskap med musik, bön, delningar, nattvard, fika och ljuständning.

Vi delar våra tankar kring livet, det som är ljust och vackert, men också det som är mörkt och svårt. Vill du dela dina erfarenheter genom berättelse, musik, bild eller på något annat sätt är du välkommen att kontakta diakonerna, se kontaktuppgifter nedan.

Tider:

Boden
Fredag 2 februari kl 18:30, Överluleå kyrka

Fredag 1 mars kl. 18.30, Överluleå kyrka

Fredag 5 april kl. 18.30, Överluleå kyrka

Fredag 3 maj kl. 18.30, Överluleå kyrka

Luleå
Fredag 16 februari kl. 18:00, Sörbyakyrkan

Fredag 15 mars kl. 18:00, Örnäsets kyrka

Fredag 19 april kl. 18:00, Nederluleå kyrka

Fredag 17 maj kl. 18, Örnäsets kyrka

Vill du medverka, kom gärna en timme innan gudstjänsten börjar. 

Kontakt:

Annika Berglund, 0921-775 42 (Boden)

Anders Hedberg, 0920-27 70 (Luleå)

Susanne Larsson, 0920-27 70 73 (Luleå)

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Sinnesrobönen, R. Niebuhr

Sinnesromässan är en gudstjänst för alla som har en andlig längtan. Den är inspirerad av Anonyma Alkoholisters (AA) anda som bygger på delaktighet och andlig utveckling. Mässan innehåller även psalmer och sånger, ljuständning och nattvard. Möjlighet till personlig förbön finns för den som önskar det.

Sinnesromässan planeras och genomförs av olika människor. Den är ett samarbete mellan anställda i kyrkan och frivilliga. Deltagare som pratar, spelar, sjunger, ber och läser gör det utifrån sina erfarenheter, sin längtan och sin vilja att dela med sig av sina liv till varandra.

Sinnesromässan avslutas med att alla läser Sinnesrobönen tillsammans. Traditionen är inspirerad av tolvstegsrörelsen som läser Sinnesrobönen i många länder världen över.