Kvinna som tänder ljus.
Foto: Magnus Aronson

Sinnesromässa

I Luleå och Boden firar vi sinnesromässor regelbundet. Välkommen till en varm gemenskap med musik, bön, delningar, ljuständning, nattvard och fikaservering under mässan.

Kom och var med på sinnesromässa 

Fredag 4 februari kl. 18.30, Sinnesromässa i Överluleå kyrka, Kyrkgatan 34

Fredag 11 februari kl. 18, Örnäsets kyrka, Klockgränd 1 

Fredag 4 mars kl. 18.30, Sinnesromässa i Överluleå kyrka, Kyrkgatan 34

Fredag 18 mars kl. 18, Sörbyakyrkan, Knalltorpsvägen 2

Fredag 1 april kl. 18.30, Sinnesromässa i Överluleå kyrka, Kyrkgatan 34

Fredag 22 april kl. 18, Örnäsets kyrka, Klockgränd 1

Fredag 6 maj,  kl. 18.30, Sinnesromässa i Överluleå kyrka, Kyrkgatan 34

Fredag 20 maj kl. 18, Nederluleå kyrka, Kyrktorget, Gammelstad

Vill du medverka, kom gärna en timme innan gudstjänsten börjar. 

Kontakt:
Annika Berglund, 0921-775 42 (Boden)
Anders Hedberg, 0920-27 70 (Luleå)

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Sinnesrobönen, R. Niebuhr

Sinnesromässan är en gudstjänst för alla som har en andlig längtan. Den är inspirerad av Anonyma Alkoholisters (AA) anda som bygger på delaktighet och andlig utveckling. Mässan innehåller även psalmer och sånger, ljuständning och nattvard. Möjlighet till personlig förbön finns för den som önskar det.

Sinnesromässan planeras och genomförs av olika människor. Den är ett samarbete mellan anställda i kyrkan och frivilliga. Deltagare som pratar, spelar, sjunger, ber och läser gör det utifrån sina erfarenheter, sin längtan och sin vilja att dela med sig av sina liv till varandra.

Sinnesromässan avslutas med att alla läser Sinnesrobönen tillsammans. Traditionen är inspirerad av tolvstegsrörelsen som läser Sinnesrobönen i många länder världen över.