Barn som sjunger tillsammans.
Foto: Magnus Aronson

Barnkör

I några av våra kyrkor finns körer för både små och stora sångare. Barnkörerna övar sånger som de sedan framför i familjegudstjänster. Men träffarna innehåller också lek och pyssel.

Barnkörer - tid och plats:

Församlingsgården, Strandplan 25:

Måndag kl 17.30-18.30
Överluleå yngre barnkör King kids, för barn 6-8 år
Kontaktperson: Lena Engvall, 0921-775 93

Torsdag kl 17.30-18.30
Överluleå äldre barnkör, för barn från 9 år
Kontaktperson: Lena Stenlund, 0921-775 44

Matteuskyrkan, Spikvägen 15 A:

Måndag kl 17.30-19
Barnkören Regnbågen, för barn 4-5 år
Barnkören Tonikan, för barn 6-8 år
Barnkören Joy, för barn 9-15 år
Kontaktperson: Carina Westbrandt, 0921-775 83

Edefors församlingshem, Edeforsvägen 72: 

Torsdag kl 17.30-19
Himlakul, för barn 3-6 år
Körkul, för barn 7-12 år
Kontaktperson: Julia Magnusson, 0921-775 16

Mikaelskyrkan, Spelvägen 2:

Onsdag kl 17.30-19
Draget, för barn 3-6 år
Popcorn, för barn 7-10 år
Kontaktperson: Julia Magnusson, 0921-775 16

Mariakyrkan, Trånga gatan:

Onsdag kl 17.30-18.15
Barnkör, för barn 7-10 år
Kontaktperson: Niklas Thornéus, 0921-775 73