En psalmbok och en mikrofon ligger framlagda. I bakgrunden syns sjungande barn.
Foto: Johannes Frandsen

Barnkör

I några av våra kyrkor finns körer för både små och stora sångare. Barnkörerna övar sånger som de sedan framför i familjegudstjänster. Men träffarna innehåller också lek och pyssel.

Barnkörer - tid och plats:

Matteuskyrkan

Måndagar 17:30-19:00

Mariakyrkan

Onsdagar 17:00-18:00
För åk 1-4
Vi sjunger, leker och pysslar tillsammans