En psalmbok och en mikrofon ligger framlagda. I bakgrunden syns sjungande barn.
Foto: Johannes Frandsen

Barnkör

I några av våra kyrkor finns körer för både små och stora sångare. Barnkörerna övar sånger som de sedan framför i familjegudstjänster. Men träffarna innehåller också lek och pyssel.

Barnkörer - tid och plats:

Församlingsgården, Strandplan 25:

Måndag kl 17.30-18.30
Överluleå yngre barnkör, för barn 6-8 år
Kontaktperson: Anna Karlsson, 0921-775 31

Måndag kl 18.00-19.00
Överluleå äldre barnkör, för barn 9-13 år
Kontaktperson: Anna Karlsson, 0921-775 31

Matteuskyrkan, Spikvägen 15 A:

Måndag kl 17.30-19
Barnkören Regnbågen, för barn 4-5 år
Barnkören Tonikan, för barn 6-8 år
Barnkören Joy, för barn 9-13 år
Kontaktperson: Carina Westbrandt, 0921-775 83

Mikaelskyrkan, Spelvägen 2:

Onsdag kl 17.30-19
Draget, för barn 3-6 år
Popcorn, för barn 7-10 år
Kontaktperson: Andreas Printz, 0921-775 82

Mariakyrkan, Trånga gatan:

Onsdag kl 17.30-18.15
Sävasts barnkör, för barn 7-10 år
Kontaktperson: Niklas Thornéus, 0921-775 73

Edefors församlingshem, Edeforsvägen 72:

Torsdag kl 17.30-18.30
Körkul, för barn 6-10 år
Kontaktperson: Karin Sandling, 0928-108 58