Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barnkör

I några av våra kyrkor finns körer för både små och stora sångare. Barnkörerna övar sånger som de sedan framför i familjegudstjänster. Men träffarna innehåller också lek och pyssel.

Barnkörer - tid och plats:

Församlingsgården, Strandplan 25:
Torsdag kl 17.30-18.30 Överluleå barnkör för barn från 8 år.
Kontaktperson: Lena Stenlund, 0921-775 44

Matteuskyrkan, Spikvägen 15 A:
Måndag kl 17.30-19
Barnkören Regnbågen, för barn 4-5 år
Barnkören Tonikan, för barn 6-8 år
Barnkören Joy, för barn 9-15 år
Kontaktperson: Carina Westbrandt, 0921-775 83