Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Överluleå församling

Överluleå församling vill erbjuda församlingsbor och besökare en variation av gudstjänster, mötesplatser för själavård, öppna samlingar och grupper för olika åldrar och behov. Välkommen till våra kyrkor!