Monter för Svenska kyrkans internationella arbete.
Foto: Magnus Aronson

Internationellt arbete

Act är namnet på Svenska kyrkans omfattande internationella stöd- och hjälparbete.

Kyrkor och kyrkliga biståndsorganisationer står bakom mycket av det som görs i världen både när det gäller akut katastrofhjälp, utvecklingsarbete och arbete för att påverka globala orättvisor. 

Internationella gruppen

I Svenska kyrkan i Boden finns det en grupp med internationellt engagerade, som hjälps åt att göra världen bättre genom att till exempel samla in pengar till behövande runt om i hela världen. Vi träffas ett par gånger per termin som grupp. Däremellan engagerar vi oss praktiskt. Några exempel på vårt arbete: servera soppluncher, ordna välgörenhetsmiddagar, samla in pengar till exempelvis Världens barn, fixa lotterier och ordna vinster.

Insamlingar hela året

Året runt pågår insamlingar till Act Svenska kyrkans arbete över hela världen. Både när det är, och inte är, katastrofrapporter i media pågår en omfattande insamlingsverksamhet med lotterier, insamlingsbössor, kollekter och soppluncher.

ACT Svenska kyrkan

Foto: Magnus Aronson/IKON

Act Svenska kyrkans arbete fokuserar på ett antal områden, där bland annat hälsa, jämställdhet, hållbar försörjning, religionsdialog och rättvisefrågor står i fokus. Vårt arbete blir effektivt tack vare ett väl utvecklat samarbete med våra samarbetspartners världen över. Arbetet utgår alltid från att bekräfta och stärka människors egna förmågor, ansvar och möjligheter.

Läs mer om Act Svenska kyrkan 

ACT Svenska kyrkan - blogg

Foto: Paul Jeffrey/ACT

En blogg som innehåller berättande texter från Act Svenska kyrkans arbete, oftast skrivna av någon i den utsända personalen eller av någon handläggare som nyligen besökt ett projekt.

Läs bloggen