Monter för Svenska kyrkans internationella arbete.
Foto: Magnus Aronson

Internationellt arbete

Act är namnet på Svenska kyrkans omfattande internationella stöd- och hjälparbete.

Kyrkor och kyrkliga biståndsorganisationer står bakom mycket av det som görs i världen både när det gäller akut katastrofhjälp, utvecklingsarbete och arbete för att påverka globala orättvisor. 

Internationella gruppen

I Svenska kyrkan i Boden finns det en grupp med internationellt engagerade, som hjälps åt att göra världen bättre genom att till exempel samla in pengar till behövande runt om i hela världen. Vi träffas ett par gånger per termin som grupp. Däremellan engagerar vi oss praktiskt. Några exempel på vårt arbete: servera soppluncher, ordna välgörenhetsmiddagar, samla in pengar till exempelvis Världens barn, fixa lotterier och ordna vinster.

Insamlingar hela året

Året runt pågår insamlingar till Act Svenska kyrkans arbete över hela världen. Både när det är, och inte är, katastrofrapporter i media pågår en omfattande insamlingsverksamhet med lotterier, insamlingsbössor, kollekter och soppluncher.

Pojke står på en soptipp och håller i en trasig boll.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Ge en gåva i ditt testamente

Vill du låta ditt arv rädda liv och bli till trygghet för de som lever under förtryck och utsatthet? En testamentsgåva är ett sätt att förändra framtiden.

Ta ställning för en rättvis värld

Stöd utsatta människor varje dag.

Bli månadsgivare nu
Entré till Svenska kyrkan i ett annat land.

SKUT - Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkor finns inte bara i Sverige utan även utomlands. På drygt 40 platser i 24 länder runt i världen kan du besöka svenska kyrkor.

Varor i Rättvisebutiken i Gunnarsbyn.

Rättvisebutiken

I Gunnarsbyn hittar du en av Sveriges ca 40 Världsbutiker för rättvis handel.