Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Behandling av personuppgifter

Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Information om vår personuppgiftsbehandling

Som medlem i Svenska kyrkan är du en del av en församling. Svenska kyrkan och dess församlingar erbjuder bland annat dop, konfirmationer, vigslar och begravningar, och firar gudstjänster. Kyrkan ordnar också aktiviteter som ungdomsgrupper, pensionärsträffar, läger och språkcaféer. För att vi ska kunna erbjuda det här till våra medlemmar måste vi behandla vissa personuppgifter.

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas.

Medlem

Så här skyddar vi i Svenska kyrkan Boden dina personuppgifter som medlem i Svenska kyrkan.

Icke medlem

Svenska kyrkan Boden behandlar ibland även personuppgifter om personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Dop, konfirmation, bröllop och begravning

Så här skyddas dina personuppgifter vid kyrkliga handlingar såsom dop, konfirmation, bröllop och begravning i Svenska kyrkan Boden.

Ideell

Så här skyddar vi dina personuppgifter om du arbetar ideellt för Svenska kyrkan Boden.

E-post

Så här behandlar vi dina uppgifter om du skickar e-post till oss.

Jobbansökan

Så här behandlar vi dina personuppgifter om du söker en tjänst inom Svenska kyrkan Boden.

Kursanmälan

Så här behandlar vi dina uppgifter om du anmäler dig till en kurs som Svenska kyrkan Boden anordnar.

Fondansökan

Så här behandlar vi dina uppgifter om du ansöker om medel ur en fond som förvaltas av Svenska kyrkan Boden.

Avtal

Så här skyddar vi dina personuppgifter om du sluter ett avtal med Svenska kyrkan Boden.

Fotografier och film

Så här hanterar vi foton och filmat material i Svenska kyrkan Boden.

Sociala medier

Så här hanterar vi dina personuppgifter när du kommunicerar med oss på sociala medier.

Om kakor på svenskakyrkan.se

Vi använder kakor (cookies) på svenskakyrkan.se. Vissa kakor är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Andra kan du själv välja om vi ska använda eller inte.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan visa din identitet. 

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till Svenska kyrkan Bodens kontaktperson i dataskyddsfrågor: