Foto: Karolina Johansson

Stöd och samtal

Här i Boden erbjuder vi bland annat kostnadsfria stödsamtal, hembesök, anhörigstöd, stöd i kontakter med myndigheter, krissamtal, och ekonomiskt stöd för den som har det svårt.

Ibland är livet långt ifrån enkelt. När du av någon anledning behöver hjälp finns Svenska kyrkan där för dig. Här i Boden erbjuder vi bland annat kostnadsfria stödsamtal, hembesök, anhörigstöd, stöd i kontakter med myndigheter, krissamtal, och ekonomiskt stöd för den som har det svårt. Vi har tystnadsplikt och det kostar ingenting. Tveka inte att kontakta oss när du känner att du behöver det.

Samtal

Det kan gälla:

 • Enskilda samtal/stödsamtal
 • Anhörigstöd
 • Krissamtal
 • Samtal i grupp

Gemenskap

Vi ordnar även olika typer av:

 • Gruppverksamheter
 • Träffar
 • Caféer/luncher
 • Församlingsresor
 • Utbildning och samordning av frivilliga

Annat stöd

Vi står också till tjänst med:

 • Hembesök
 • Förbön
 • Personalstöd
 • Stöd vid livets slut
 • Stöd i kontakter med myndigheter, organisationer etc.

Tystnadsplikt

Du kan prata med oss i förtroende, vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Vi finns till för alla, oavsett ålder eller livssituation, och det kostar ingenting.

En diakon sitter ner och samtalar med någon.

Samtalsmottagning

Behöver du någon att prata med? I Svenska kyrkan Boden finns möjlighet till fördjupat samtalsstöd. Det är kostnadsfritt och öppet för alla, oavsett vem du är eller vad du tror på.

Någon knappar på sin mobiltelefon.

Saknar du någon att prata med?

Alla kan vi hamna i lägen då livet känns tufft på olika sätt. Det kan handla om oro över relationer, kriser, sorg, existentiella frågor och funderingar. Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Oavsett var du befinner dig i livet är det bra att ha någon att samtala med som tar sig tid att lyssna. Du kan till exempel prata med en präst eller diakon, chatta med jourhavande präst eller kontakta Sjukhuskyrkan.

Människor som samtalar med varandra.

Sorgegrupper

Att mista en anhörig är svårt på många sätt. Ibland kan det kännas bra att få dela erfarenheter med andra som upplevt en liknande situation.

Riavagn, altare, kärran, bred,

"Kärrans teologi"

Utgår från altaret, från korset och sänds vidare ut i världen. "Den som älskar Gud bör se till att skapa eller bevara en plats där det går att finna Gud".

Barnhand lägger en blomma i en vuxenhand.

Ge en gåva!

Du kan bidra till Svenska kyrkans sociala arbete lokalt här i Boden, eller till särskilda projekt inom Act Svenska kyrkan.

Någon håller i en osynlig hand.

Fonder

Svenska kyrkan i Boden förvaltar ett antal fonder som man kan ansöka om bidrag ifrån.