Diakon som samtalar med en kvinna.
Foto: Magnus Aronson

Sjukhuskyrkan

På varje sjukhus har man som patient, anhörig och personal tillgång till kyrkans stöd och hjälp.

Svenska kyrkan och frikyrkorna arbetar tillsammans på sjukhusen med den andliga vården. Denna verksamhet kallas Sjukhuskyrkan. Där finns präster, diakoner, pastorer och assistenter anställda. Sjukhuskyrkan kan också förmedla kontakt med företrädare för andra kristna samfund eller andra religioner.

För oss i Boden är det Sjukhuskyrkan vid Sunderby sjukhus som ligger närmast till hands men i Luleå stift finns det även sjukhuskyrkor i Kiruna, Gällivare, Kalix, Piteå, Skellefteå, Umeå och Lycksele.

Läs mer om Sjukhuskyrkan vid Sunderby sjukhus

Läs mer om Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och innefattar de olika kristna traditionerna i vårt land. Namnet betecknar inte en fysisk lokal, utan är ett samlingsnamn för kyrkornas verksamhet och de medarbetare som finns inom Sjukhuskyrkan.

Sjukhuskyrkans symbol

Sjukhuskyrkans symbol är en blomma som, inramad av korset, spirar ur en avhuggen stam. Denna symbol talar till oss om tro, hopp och om Guds kärlek till varje enskild människa. Också ur det mörka och hopplösa, det till synes livlösa, kan liv växa fram. Det sönderbrutna kan bli helt.