Gravsten i behov av säkring.
Foto: Gustaf Hellsing

Gravsäkring

Just nu pågår gravsäkring på kyrkogårdarna i Boden. Kyrkogårdsförvaltningen är skyldig att se till att begravningsplatserna är en säker miljö för besökare och anställda. Därför genomförs, vart femte år, en provtryckning av samtliga gravstenar.

Enligt begravningslagen får kyrkogårdsförvaltningen enbart göra ändringar på en enskild gravplats efter att de har inhämtat ett medgivande från gravrättsinnehavaren - förutom i de fall då det är nödvändigt för att förebygga skada. Om en kontroll visar att en gravsten utgör en akut fara bör kyrkogårdsförvaltningen alltså omedelbart säkra den, det vill säga lägga ner stenen. Är det så att gravstenen inte godkänns vid kontrollen kommer gravrättsinnehavaren att meddelas skriftligen om detta.  

Gravrättsinnehavaren ansvarar för att åtgärda gravstenen. Till sin hjälp kan innehavaren använda sig av en stenfirma. 

Efter att arbetet är utfört är det kyrkogårdsförvaltningen som ansvarar för att kontrollera att gravstenen har åtgärdats på ett säkert sätt.