Interiör i ungdomsrum.
Foto: Josefin Casteryd

Ledarutbildning

I ledarutbildningen vill vi ge ungdomar möjlighet att utvecklas till ledare och förebilder för andra barn och ungdomar.

Varje år inbjuder Svenska kyrkan i Boden alla ungdomar som konfirmerats till ledarutbildning. Det är en 2-årig utbildning som sedan kan byggas på med mer erfarenhet i form av praktik i våra olika grupper.

Utbildningen ger ungdomarna redskap för att kunna leda olika grupper, oftast barngrupper eller konfirmandgrupper. Vi ordnar praktiska ledaruppgifter till dem som går vår ledarutbildning så att de får använda sina kunskaper.

Ledarutbildningen träffas 3 gånger under hösten och 4 gånger under våren, oftast på söndagar.