Verksamhet för alla åldrar

Svenska kyrkan i Boden har ett rikt utbud av verksamhet för människor i alla åldrar.

Kollage med månadernas namn.

Vad händer i kyrkorna i Boden?

Här hittar du en kalender som visar vad som händer i de olika kyrkorna och gårdarna i Svenska kyrkan i Boden.

Ett barn gapskrattar i sin mammas knä.

För barn

Babysång, pyssel, lek, körsång, utflykter och mycket mer. Vi anordnar kostnadsfria dag- och fritidsaktiviteter för barn i alla åldrar.

För ungdomar

Svenska kyrkan i Boden har en stor och levande ungdomsverksamhet och vill att alla ska känna sig välkomna!

En blond kvinna dricker kaffe.

För vuxna

Vill du möta andra människor för att tala om allt som hör livet till? Hos oss hittar du caféer, körer, mångkulturella mötesplatser, och andra slags verksamheter för vuxna.

Människor i samtal vid ett bord.

Mötesplatser för daglediga

Trivsamma mötesplatser som är öppna för alla och där ingen anmälan behövs.

En liten flicka tar emot nattvarden.

Gudstjänst

Gudstjänsten är en plats där vi får möta Gud och varandra, och i Svenska kyrkan Bodens kyrkor firas gudstjänster av olika slag, för olika åldrar på olika dagar och tider. Här finns utrymme för livet som helhet och allt som definierar oss som människor.

Stöd och samtal

Här i Boden erbjuder vi bland annat kostnadsfria stödsamtal, hembesök, anhörigstöd, stöd i kontakter med myndigheter, krissamtal, och ekonomiskt stöd för den som har det svårt.

En psalmbok och en mikrofon ligger framlagda. I bakgrunden syns sjungande barn.

Musik

Svenska kyrkan i Boden erbjuder ett stort musikaliskt utbud, både för dig som själv vill deltaga i en kör eller orkester, och för dig som njuter av att lyssna på konserter och andra musikarrangemang.

Monter för Svenska kyrkans internationella arbete.

Internationellt arbete

Act är namnet på Svenska kyrkans omfattande internationella stöd- och hjälparbete.

En grupp människor skrattar och klappar händer.

Mötesplats Klippan

I Edefors församling finns en mötesplats där asylsökande har möjlighet att träffa både bybor och andra asylsökande. Klippan, som ligger mellan församlingshemmet och kyrkan, är öppen måndag-onsdag.

Boden sett från klocktornet i Överluleå kyrka.

Nyinflyttad - välkommen hit!

I Svenska kyrkan Boden möts människor i alla åldrar, med olika bakgrund och erfarenheter. Här finns plats för dig - precis som du är.

Svenska kyrkan i Bodens kaffevagn.

Ideellt arbete

Du vet väl att du kan engagera dig i Svenska kyrkan? Du kan hjälpa till regelbundet om du vill, eller vid ett enskilt tillfälle. Du gör det du vill, orkar och kan. Du behövs här!