Kontakta oss

Vill du boka ett dop, gifta dig eller prata med en präst? Har du frågor om gravar eller undrar något om Svenska kyrkan i Bodens verksamhet?

VÅRA FÖRSAMLINGSEXPEDITIONER

Församlingsexpeditionen - City

Öppettider: Helgfri måndag-fredag 10-12, 13-15 
I juli är expeditionen endast öppen 10-12 på fredagar.
Fredag efter Kristi himmelsfärds dag är det stängt.
Telefon: 0921-77 500
Adress: Församlingsgården, Strandplan 25, 961 34 Boden
E-post: bodens.pastorat@svenskakyrkan.se

Församlingsexpeditionen - Gunnarsbyn

Telefon: 0924-527 70
E-post: gunnarsbyns.forsamling@svenskakyrkan.se

Församlingsexpeditionen - Edefors

Öppettider: Helgfri måndag, onsdag och fredag 8-12
Telefon: 0928-108 50
Adress: Edeforsvägen 72, 960 24 Harads
E-post: edefors.forsamling@svenskakyrkan.se

Församlingsgården i Boden.

Församlingsexpeditionen

På församlingsexpeditionen i Församlingsgården sköts merparten av kyrkobokföringen, det vill säga registrering av dop, konfirmationer, vigslar, begravningar och medlemskap i Svenska kyrkan samt olika kyrkogårdsärenden för Boden. Här kan du även träffa präster och diakoner.

Ungdom med mobil och Bibel.

Personal

Vi vill underlätta för dig att nå enskilda medarbetare. Därför har de flesta direktnummer och personlig e-post.

Barnhand lägger en blomma i en vuxenhand.

Ge en gåva!

Du kan bidra till Svenska kyrkans sociala arbete lokalt här i Boden, eller till särskilda projekt inom Act Svenska kyrkan.