Gravstenar på Gammelstads kyrkogård säkras

Nyhet Publicerad Ändrad

Direkt efter midsommarhelgen, måndag 23 juni, påbörjas arbetet med att se över säkerheten av gravstenar på Gammelstads kyrkogård.

Det innebär att man trycker och drar i gravstenar och de som inte klarar testet kommer att läggas ned på marken. Arbetet beräknas pågå under närmare två år.
 – Därefter kommer det att ske med fem års mellanrum. Vi vet redan nu att ett antal stenar kommer att läggas ned. Det kommer att påverka kyrkogårdens utseende under en period men säkerheten är viktigast, kyrkogården ska vara en säker plats att vistas på. Men vi kommer självklart att lägga ned stenarna så att det ser så fint ut som möjligt; de kommer att lutas mot socklarna, säger kyrkogårdschef Åsa Sahba.

Gravsten privat egendom
– En gravsten är en privat egendom och kostnaden för att säkra stenen bekostas av gravrättsinnehavaren, det framgår av begravningslagen. Men Nederluleå församling som är huvudman har tillsammans med gravrättsinnehavaren ett gemensamt ansvar för att stenen är säker.

Kyrkogårdsförvaltningen kommer att kontakta gravrättsinnehavare till de stenar som läggs ned, samma vecka som nedläggningen genomförts.
– I brevet tipsar vi om stenfirmor som kan hjälpa till att åtgärda brister, men det kommer även att följa med en instruktion för dem som vill göra arbetet själva.

Gravrättsinnehavare som bor långt borta och inte har möjlighet att kontrollera om deras gravsten lutar oroväckande mycket, kan kontakta kyrkogårdsförvaltningen.
– Då går vi ut och kontrollerar stenen. Om den lutar så rätar vi stenen mot en mindre avgift, men det görs först efter att vi har fått tillåtelse av gravrättsinnehavaren.

Vinterförhållandena i den här delen av landet innebär djup tjäle vilket innebär att kyrkogården inte ser så vacker ut på vårkanten. En del stenar kan luta lite hit och dit eftersom marken inte hunnit sätta sig.
– I många fall löser det sig av sig självt, stenarna rätas upp när marken satt sig.

Kontaktperson: Åsa Sahba, kyrkogårdschef, 0920-27 70 06.