Foto: Ulrika Jonson

Lerums församling

Välkommen till Lerums församling! I Lerum bor cirka 20 000 invånare varav 13 500 är kyrkotillhöriga. Församlingen har tre kyrkor med ett rikt gudstjänstliv och varierande verksamheter.