Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i Lerums församling. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för pastoratets verksamhet och beslutar i principiella ärenden och i frågor som på annat sätt är av större vikt.

Protokoll kyrkofullmäktige