Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Mer om konfirmation

Här får du svar på några frågor om konfirmation i Lerums församling.

Varför ska jag vara med?

Konfirmandtiden är ett erbjudande om att fundera kring livets stora frågor, om Gud, dig själv och världen. Du får möjlighet att utforska tillsammans med andra, men även på egen hand. Vi gör det genom lek och samtal, undervisning, kreativa övningar och gudstjänst, både på läger och hemma.

Vad är konfirmation?

Konfirmationen är en bekräftelse av dopet. Konfirmandtiden handlar om livet, kyrkan, kristen tro och hur dessa hänger ihop. Konfirmation är både konfirmandtiden och den avslutande gudstjänsten då konfirmandgruppen får gestalta sin konfirmandtid i predikan.  

Jag är äldre än 14 år och har insett att jag vill konfirmeras. Är det för sent?  

Det är aldrig för sent att konfirmeras! Kontakta oss så löser vi det. Om du är tonåring kan vi fixa plats åt dig i en av våra konfagrupper. Är du äldre än så kan du bli vuxenkonfirmand.

Behöver jag tro på Gud?

Du behöver inte tro på Gud för att bli konfirmand. Du behöver bara vara intresserad av att få veta mer om kristen tro och om att prata om livets stora frågor. 

Kan jag konfirmeras trots att jag varken är döpt eller medlem i Svenska kyrkan?

Ja, det kan du. Du behöver döpas under konfirmandtiden, för konfirmation är att bekräfta sitt dop. 

Jag bor i en annan församling. Kan jag ändå konfirmeras i Lerums församling?

Ja, det går bra.

Finns det grupper som är anpassade för oss med särskilda behov?  

Ja, veckogruppen ”Skapande” har ett begränsat antal deltagare och går i ett lugnare tempo. Hör av dig till oss och förklara hur du funkar så försöker vi hitta en lösning tillsammans. 

Behöver jag gå i kyrkan varje söndag under konfaåret?  

Att gå i gudstjänst är en del av konfirmandtiden. Alla konfirmander ska gå på tolv gudstjänster. Ibland går vi tillsammans i gruppen och några får du själv ta ansvar för. 

Kostar det något?

Nej! Alla grupper är gratis. 

Slutligen, vad är det bästa med konfirmandtiden? 

Många svarar att det är gemenskapen i gruppen och alla upplevelser. Att bli tagen på allvar och få möjlighet att diskutera livsfrågor. För några är det att komma närmare sin tro och förstå religionen. Och så andakterna förstås, en favorit hos många.