Foto: Magnus Aronsson/IKON

Mer om konfirmation

Här får du svar på några frågor om konfirmation i Lerums församling.

Varför ska jag vara med?  

Att gå på konfirmationsundervisning är ett bra sätt att lära sig mer om de stora livsfrågorna ur ett kristet perspektiv. Man får lära sig vad kristendom går ut på, varför vårt samhälle ser ut som det gör, vad bibeln är och hur den är aktuell idag, vem Jesus är och vad han kan ha med dig att göra. Dessutom får man nya vänner, ett nytt sammanhang att umgås i, tillfälle att träffa både andra ungdomar och vuxna ledare och prata om livet. Att vara konfirmand är att få möjlighet att välja själv och bilda sina egna uppfattningar. Och det är roligt!

Vad är konfirmation?

Konfirmationen är en bekräftelse av dopet. En möjlighet att ta aktiv del av församlingen och kyrkan. Och ett tillfälle att lära sig grunderna i kristen tro och liv. Själva konfirmationsgudstjänsten är egentligen bara avslutningen av din tid som konfirmand. Det är hela vägen dit som är den viktiga delen, där du och dina konfirmandvänner får upptäcka  och uppleva gemenskapen i kyrkan.

Vem får vara med?

Alla ungdomar som vill, men 2022-2023 främst de som är födda 2008.

Om jag är äldre än 15?

Om du är född tidigare än 2008 och inte är konfirmerad , kontakta oss så löser vi det!

Behöver jag tro på Gud?

Nej, varken innan, under eller efter konfirmandtiden måste du tro. Vi vill bara visa vad kyrka och församling är för något, vad vi tror och en möjlig väg att hitta sin tro.

Måste jag vara döpt eller medlem i Svenska kyrkan?

Nej, du behöver inte vara medlem i kyrkan eller döpt för att delta i undervisningen, men för att kunna bli konfirmerad vid den avslutande gudstjänsten behöver du vara döpt. Du kan välja att bli döpt under konfirmandtiden och då ordnar vi dop antingen på lägret, vid en gudstjänst eller vid själva konfirmationen.

Jag bor i en annan församling. Kan jag ändå konfirmeras i Lerums församling?

Ja, det går bra, men våra församlingsbor har förtur till lägren.

Om jag har särskilda behov?

Så kontaktar du oss och så gör vi tillsammans en plan för hur vi ska anpassa verksamheten så att du kan vara med eller hjälper dig att hitta en grupp som passar dig.

Vad kostar det?

Att delta i konfirmationsundervisningen är kostnadsfritt.