Lerums kyrka
Foto: Peter Ebbesson

Lerums kyrka

Gudstjänster, konserter, stilla kvällsmässor, dop, vigslar och begravningar, allt som sker i Lerums kyrka omsluts av änglarna som från taket tittar ner på oss och omsluter varje gudstjänst och möte med välsignelse.

Lerums kyrkas historia

1338 skänker Bengta Mattsdotter 2 mark silver till kyrkan i Leerems socken (som sedan blev Lerhem, Leruma och slutligen Lerum). Under medeltiden fanns det på samma plats som den nuvarande kyrkan en träkyrka, kanske något i stil med Hedareds stavkyrka.

1402 omtalas en ”Herr Essger i Lerum”, förmodligen hjälppräst till kyrkoherden i moderförsamlingen, Stora Lundby (Först 1924 bildade Lerums församling ett eget pastorat och fick egen kyrkoherde).

1671 dör Johan Lillie till Aspenäs. Släkten låter uppföra ett gravkor, som står färdigt 1672. Under detta finns en krypta med bl.a. några välbevarade kopparkistor.

Lerums kyrka
Foto: Peter Ebbesson

1681 började murarna till den nya kyrkan resas. Detta årtal ”Anno 1681” finns utformat i smidesjärn på kyrkans norra sida. Det finns skäl att anta att man under uppbyggnadstiden firade gudstjänst medan murarna restes runt den gamla kyrkan.

1687 invigdes den nya kyrkan – ett rektangulärt långhus med kupolprytt kor i öster och vapenhus i väster.

1700-talskyrkan får välvt innertak, dekorationsmålningar, predikstol och nummertavlor. När församlingen växte under andra hälften av 1800-talet, valde Lerums församling att inte riva sin gamla kyrka, något som skedde på många håll i landet. Istället tillsattes en byggnadskommitté, som gav arkitekt Eugen Thorburn uppdraget att framlägga ett ombyggnadsförslag. Kyrkan fick korsform, sakristia och takryttare med kupol och spira.

1947 skedde en omfattande renovering som innebar mer bekväma bänkar och en ljusare kyrka. Sedan 1947 har kyrkan bl.a. berikats med ljusbärare, två ikoner och en originell julkrubba. Orgeln är byggd av Robert Gustavsson 1983.

En stor renovering skedde 2007 – 2008 och innefattade handikappanpassning, sprinklersystem, kalkstenbeläggning i koret, omfattande rengöring m.m.

År 2013 försågs kyrkan med nytt tak och spirorna i koppar kläddes om. Kyrktaket var inte bytt på 100 år och ur underhållssynpunkt var renoveringen viktig att utföra, då kyrkan hade problem med läckage.

Lerums kyrka bär spår från flera århundraden. Det finns föremål från den medeltida kyrkan, murar från 1600-talet (barock), tak och predikstol från 1700-talet (rokoko), korsarmar från 1899 (modifierad nygotik) och orgel, ikoner, ljusbärare m.m. från 1900- och 2000-talen. Så många vitt skilda stilelement från fem århundraden präglar kyrkorummet, vilket ändå inte ger ett splittrat intryck. Tvärtom har de olika konstnärliga och arkitektoniska impulserna samverkat till ett mångfacetterat, levande och väl sammanhållet gudstjänstrum.

Lerums kyrkas tak
Foto: Ralf Peters
Lerums kyrka
Lerums kyrkas magnifika tak. Foto: Peter Ebbesson

Lerums kyrka

Hitta hit

Kastenhofsvägen 4,  443 35 Lerum

 

Vill du veta mer om Lerums kyrka?

I församlingshemmet och i Lerums kyrka kan du hämta boken "Lerums kyrka - en skrift i ord och bild. Boken är kostnadsfri.

 

 

Renovering av Lerums kyrka

Lerums kyrka kommer att vara stängd för renovering under delar av 2023. Arbetet påbörjas 1 maj 2023 och beräknas vara färdigt i slutet av oktober månad. Församlingens gudstjänster, dop, vigslar och begravningar sker under denna tid i församlingens två andra kyrkor, Aspenkyrkan och Aspenäs kyrka.

Historiska smycken från Lerums kyrka

Kopparplåten från Lerums kyrkas spiror har blivit halssmycken och örhängen. Kanske vill du ge bort en historisk gåva?