Askgravlunden, Gamla kyrkogården

Askgravlund

En askgravlund är avsedd att utgöra ett alternativ till en minneslund. Det är ett gravskick av kollektiv karaktär där avlidnas aska grävs ner var för sig inom ett gemensamt gravsättningsområde. I vår askgravlund är det endast tillåtet att smycka med levande snittblommor samt gravljus på anvisad plats.

Bokning av gravvisning

Mer info

Askgravlunden är belägen på Gamla kyrkogården. 


Medgivande

Innan gravsättning sker i askgravlunden skall den som ordnat med begravningen/gravsättningen underteckna ett medgivande som innehåller de regler som gäller för askgravlunden.

Gravsättning

I askgravlunden sker gravsättning endast med förvaltningens askpåse av sammet. Askor grävsätts var för sig inom ett gemensamt gravsättningsområde och anhöriga får närvara vid gravsättningen om de önskar. Kyrkogårdsförvaltningen ombesörjer grävning, ev. sänkning av askan samt återfyllning. Efter gravsättningen skickas ett minnesbrev till den som ordnat med gravsättningen och förvaltningen beställer en namnplatta i brons som därefter monteras på en gemensam gravvård.

Kostnader

I samband med gravsättning debiteras dödsboet för den sammetspåse som används vid gravsättning samt en namnplatta i brons. Se prislista nedan. 

 

FÖLJANDE GÄLLER FÖR VÅR ASKGRAVLUND:

  • Anhöriga kan deltaga vid gravsättningen, annars utförs gravsättningen av askan utav kyrkogårdsförvaltningen under värdiga former. 
  • Kyrkogårdsförvaltningen gör gravöppningen och fyller igen efter gravsättningen.
  • I askgravlunden sker gravsättning endast med förvaltningens askpåse av sammet. När gravsättning skett tas en avgift ut för askpåsen. 
  • Namnplatta beställs av förvaltningen efter gravsättning och bekostas av dödsboet/anhöriga.
  • Namnplattan får sitta kvar i 25 år, därefter skickas ett erbjudande om förlängning av denna tid. 
  • När askan har blivit gravsatt skickas ett minnesbrev ut till anhöriga som talar om vilket datum gravsättningen gjordes. 
  • Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln av askgravlunden och för all plantering inom denna. 
  • Enskilda planteringar och minnessaker får inte förekomma.
  • Besökare får smycka med levande gravljus och snittblommor på plats som kyrkogårdsförvaltningen anvisar, dock ej gravlyktor, marschaller, kransar eller enskilda gravvårdar.

Priser - Askgravlunden

Prislista - År 2022-2023 (PDF)

Medgivande om gravsättning i Askgravlunden

Ladda ner blankett här (PDF)