Meny

Askgravlund

Askgravlunden är en utveckling av minneslunden och är ett gravskick av kollektiv karaktär där gravsättning sker utan gravrätt. Askorna grävs ner var för sig inom ett gemensamt område, med hölje av lätt förgängligt material (askpåse).

Gravsättningen noteras i gravboken enligt begravningsförordningen.

Utmärkning av platsen för gravsättningen får ej ske. 

Gemensamma gravvårdar med namnplattor anordnas av kyrkogårdsförvaltningen.

Innan gravsättning sker skall den som ordnar med begravningen skriva på ett medgivande om att askan skall gravsättas i askgravlunden (FOR 8033) 

Följande gäller för vår askgravlund: 

  1. Nedgrävning av aska utförs av kyrkogårdsförvaltningen under värdiga former. Anhöriga kan närvara vid gravsättningen. Kostnad för askpåse som används vid gravsättning är 180 kr och betalas mot faktura.
  2. När askan har blivit nedsatt skickas ett minnesbrev till anhöriga som talar om vilket datum gravsättningen gjordes.
  3. Gemensamma gravvårdar med namnplattor anordnas av kyrkogårdsförvaltningen mot en avgift som betalas av dödsboet/anhöriga. Kostnad för namnplattan är 1800 kr. Plattan får sitta kvar i 25 år, därefter skickas ett erbjudande om förlängning av denna tid. 
  4. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln av askgravlunden och för all plantering inom denna.
  5. Besökare får smycka med levande gravljus och snittblommor på plats som kyrkogårdsförvaltningen anvisar, dock ej gravlyktor, marschaller eller kransar.
  6. Kyrkogårdsförvaltningens personal äger rätt att avlägsna vissnade blommor, gravljus och dylikt.