Askgravplatsen - våren
Foto: Josefin Bergius

Askgravplats

En askgravplats är avsedd för en till fyra askor och är alternativ för dem som önskar en skötselfri gravplats. I vår askgravplats får utsmyckning endast ske med snittblommor och gravljus på den plats som huvudmannen anvisar.

Askgravplatsen är belägen på Östra kyrkogården

Medgivande

Innan gravsättning sker i askgravplatsen skall den som önskar bli gravrättsinnehavare underteckna ett medgivande där man godkänner de restriktioner som medföljer denna typ av gravskick.

Detta innebär att den som undertecknar megivandet ska vara informerad om och godkänna att:

 • detta är en gravsättning med upplåtelse av begränsad gravrätt i 25 år,
 • gravrätten får förnyas på de villkor som huvudmannen har beslutat,
 • huvudmannen tillhandahåller den askpåse som används vid gravsättning,
 • huvudmannen tillhandahåller och monterar den namnplatta som sätts upp på askgravplatsen,
 • kostnad för askpåse, namnplatta samt för skötsel i 25 år betalas mot faktura (se prislista),
 • blommor efter begravningsgudstjänsten/-ceremonin inte får läggas på askgravplatsen,
 • utsmyckning endast får ske med snittblommor och gravljus på plats som huvudmannen anvisar,
 • inte plantera växter,
 • huvudmannen svarar för den kollektiva planteringen samt för skötseln av askgravplatsen,
 • vid ytterligare gravsättning på askgravplatsen tas en ny avgift ut för askpåse, namnplatta samt för förlängning av skötseln av askgravplatsen.

Information om askgravplats

 • Askgravplatsen är en utveckling av en urngravplats och är ett alternativ för de som önskar en skötselfri gravplats, likt minneslunden men som inte är anonym.
 • Gravplatsen väljs ut av anhöriga tillsammans med kyrkogårdsförvaltningens personal.
 • Efter gravvisningen placerar personalen ut en markör för att markera den valda gravplatsen. På markören står den avlidnes för- och efternamn samt uppgifter om gravplatsen så som gravplatsbeteckning och gravnummer. Denna markör placeras tillfälligt på gravplatsen och tas bort i samband med att namnplattan monteras.
 • Innan gravsättning sker (i askgravplatsen) skall den som önskar bli gravrättsinnehavare underteckna ett medgivande där man godkänner de restriktioner som medföljer denna typ av gravskick.
 • Askgravplatsens gravplatsyta är 30 x 60 cm och är avsedd för en till fyra askor. Askgravplatsen upplåtes med begränsad gravrätt i 25 år, vilken sedan kan förlängas.
 • Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av askgravplatsen, som ett serviceåtagande åt gravrättsinnehavaren. För detta tas en avgift ut som betalas av dödsboet/anhöriga i samband med upplåtelsen av gravplatsen (se prislista).
 • Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar även för all plantering i askgravplatsen. Detta innebär att man inte får inte upprätta enskilda gravvårdar, inte plantera växter eller placera ut föremål så som minnessaker, krukor, gravlyktor, marschaller eller kransar i askgravplatsen. Förvaltningen äger rätt att ta bort alla olämpliga föremål.
 • Besökare får endast smycka askgravplatsen med gravljus och snittblommor på den plats som kyrkogårdsförvaltningen anvisar. Det är inte tillåtet att smycka på eller runt om gravplatsen.

Gravrätt

 • Gravplatsen upplåtes med en begränsad gravrättstid på 25 år, vilken sedan kan förlängas.
 • Begränsningen i gravrätten innebär inskränkningar i rätten för gravrättsinnehavaren att bestämma över gravanordningens utseende samt gravplatsens utsmyckning. Detta beslutar förvaltningen om.
 • En eller flera personer kan registreras som gravrättsinnehavare på gravplatsen, om ingen gravrättsinnehavare registreras förbehålls graven den gravsatta i 25 år. 

Begravning

 • Kontakta den begravningsbyrå som anlitats om det uppstår frågor gällande begravningsgudstjänsten/-ceremonin.
 • Blommor efter begravningsgudstjänsten/-ceremonin får inte läggas på askgravplatsen. Dessa kan placeras i någon utav församlingens två kransgårdar och blommorna tas bort efter ca 7-10 dagar av kyrkogårdsförvaltningens personal.

Gravsättning

 • Enligt lag måste gravsättning eller kremation ske inom en månad från dödsfallet och gravsättningen av askan måste ske inom ett år från kremeringen.
 • På denna gravplats sker gravsättning endast med förvaltningens askpåse av sammet. Efter gravsättningen tas en avgift ut för askpåsen (se prislista).
 • Anhöriga kan deltaga vid gravsättningen, annars utförs gravsättningen utav kyrkogårdsförvaltningens personal under värdiga former.
 • Kyrkogårdsförvaltningen gör gravöppningen och fyller igen efter gravsättningen.
 • Bokning av gravsättning görs främst genom kontakt med den begravningsbyrå som anlitats alternativt genom kontakt med kyrkogårdsexpeditionen. Gravsättningstiderna är helgfria vardagar kl. 10:00-15:00.
 • Efter gravsättningen skickas ett gravbrev till den som är gravrättsinnehavare på gravplatsen som bl.a. talar om det datum då gravsättningen utfördes.
 • När ytterligare en aska gravsätts förlängs gravrätten automatiskt med 25 år från senaste gravsättningen. Vid förlängningen tas en avgift ut för en ny namnplatta i brons, en askpåse samt för förlängning av skötseln.  

Gravvård och namnplatta         

 • Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller och monterar den namnplatta i brons som sätts upp på en enskild gravvård i askgravplatsen, denna gravsten är förvaltningens egendom. Detta innebär att det inte är tillåtet att smycka gravstenen.
 • Namnplattan beställs av förvaltningen och bekostas av dödsboet/anhöriga (se prislista). 
 • Om inget annat har blivit överenskommet så skickas fakturan för namnplattan i brons och för askpåsen av sammet till anhöriga/dödsboet efter gravsättning. Det är även då som beställningen av namnplattan görs.
 • Kyrkogårdsexpeditionens personal kommer att kontakta gravrättsinnehavaren för att meddela när namnplattan har monterats på gravplatsen.
 • Namnplattan får sitta kvar i 25 år, därefter skickas ett erbjudande om förlängning av denna tid. 

  Tjänsteutbud gravskötsel 

  Du hittar hela utbud och priser för tjänsterna i prislistan för 2023 och prislistan för 2024.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Hos oss kan du boka tid för gravvisning, gravsättning och borgerlig begravningsceremoni. Det är även till oss du vänder dig med frågor gällande gravplatser, gravrättsinnehav, gravskötsel och övriga kyrkogårdsärenden.