Askgravplatsen - våren
Foto: Josefin Bergius

Askgravplats

En askgravplats är avsedd att utgöra ett alternativ för dem som önskar en skötselfri gravplats, men som inte är anonym. I vår askgravplats är det endast tillåtet att smycka med levande snittblommor samt gravljus på anvisad plats.

Bokning av gravvisning

Mer info

Askgravlunden är belägen på Östra kyrkogården


Medgivande

Innan gravsättning sker på askgravplatsen skall den som ordnat med beravningen/gravsättningen underteckna ett medgivande som innehåller de regler som gäller för askgravplatsen.

Gravsättning

I askgravplatsen sker gravsättning endast med förvaltningens askpåse av sammet. Askan grävsätts vid gravstenen och anhöriga får närvara vid gravsättningen om de önskar. Kyrkogårdsförvaltningen ombesörjer grävning, ev. sänkning av askan samt återfyllning. Efter gravsättningen beställer förvaltningen en namnplatta i brons som därefter monteras på gravstenen.

Gravrätt vid nyupplåtelse

En askgravplats är avsedd för en till fyra askor och upplåtes med begränsad gravrätt i 25 år, vilken sedan kan förlängas. En begränsad gravrätt innebär att gravrättsinnehavaren inte har rätt att bestämma över gravplatsens utseende eller utsmyckning. Detta beslutar förvaltningen om. Däremot kvarstår rätten att bestämma om vem som ska gravsättas i graven, att själv få gravsättas i graven samt rätten att förnya samt återlämna gravrätten.

Kostnader

I samband med gravsättning debiteras dödsboet för gravskötsel i 25 år, för den sammetspåse som används vid gravsättning samt en namnplatta i brons. Se prislista nedan.

 

 

FÖLJANDE GÄLLER FÖR VÅR ASKGRAVPLATS:

  • Gravplats väljs ut av anhöriga tillsammans med kyrkogårdens personal och anhöriga kan deltaga vid gravsättningen.
  • Kyrkogårdsförvaltningen gör gravöppningen och fyller igen efter gravsättningen.   
  • En avgift betalas av dödsboet/anhöriga för skötsel av gravplatsen i 25 år samt för en askpåse av sammet, som förvaltningen tillhandahåller. 
  • Namnplatta beställs av förvaltningen efter gravsättning och bekostas av dödsboet/anhöriga. 
  • Gravstenen där namnplattan monteras köps in av förvaltningen och är förvaltningens egendom.
  • Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln av askgravplatsen och för all plantering inom denna.     
  • Besökare får smycka med levande gravljus och snittblommor på den plats som kyrkogårdsförvaltningen anvisar. Enskilda planteringar och minnessaker får inte förekomma. Detta inkluderar även gravlyktor, marschaller och kransar. 

Priser - Askgravplatsen

Prislista - År 2022-2023 (PDF)

Medgivande om gravsättning i Askgravplatsen

Ladda ner blankett här (PDF)